• 1640
  • Eerste werk Prins Aanneming Maatschappij: bekading van de Alblas of Graafstroom
  • 1946
  • Oprichting Van den Herik Sliedrecht door Jan Hendrik van den Herik. Eerste werk: herstellen kademuren Rotterdam na WOII
  • 1965
  • Expansie buitenland
  • 1970
  • Eerste baggerwerk: bochtverruiming te Papendrecht
  • 1978
  • Eerste activiteit in Duitsland
  • 1983
  • Start OCE activiteiten. Eerste werk: opsporen explosieven in Waal bij Nijmegen.
  • 1986
  • Overname Prins Aanneming Maatschappij
  • 1988
  • Ontwikkeling Geocontainers, eerste project Oude Maas
  • 1990
  • Overname Gebr. Schouls B.V.
  • 2011
  • Overname Saricon B.V.
  • 2015
  • Innovatie 'Piping Control'
  • 2015
  • Innovatieve ontwikkeling UXOscope
  • 2016
  • T.S.H.D. Charlock in de vaart. De 4e hopperzuiger die in de vaart is gegaan bij Van den Herik Sliedrecht.
  • 2017
  • Dieselelektrisch kraanschip 'Prins 6' in de vaart genomen.
 • 1640
 • 1946
 • 1965
 • 1970
 • 1978
 • 1983
 • 1986
 • 1988
 • 1990
 • 2011
 • 2015
 • 2015
 • 2016
 • 2017

Ook interessant

 • Selectieve Onttrekking IJmuiden
  In onderaanneming voeren we diverse werkzaamheden uit die moeten bijdragen aan de realisatie van de Lees meer...
 • Steenbestorting Koninginnebrug
  Dit project omvat het aanvullen van de steenbestorting rondom de Koninginnebrug te Rotterdam. De Lees meer...
 • Quackstrand
  In opdracht van Staatsbosbeheer realiseren we de bouw van een steiger en trailerhelling, in het Lees meer...
 • Offshore Terminal Rotterdam
  In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam bouwen we (als onderaannemer) samen met Van Hattum en Lees meer...
 • Verwijdering DPO-leidingen
  Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) is een onderdeel van Defensie Materieel Organisatie (DMO). Lees meer...
 • Baggerwerk Julianahaven te Eemshaven
  Van den Herik heeft in opdracht van BUSS Terminal Eemshaven B.V. een baggerwerk in de Julianahaven Lees meer...
 • Suppletie Dishoek, Zoutelande en Julianadorp
  Van den Herik gaat in opdracht van Rijkswaterstaat een suppletie voor de kust van Dishoek, Lees meer...
 • verruiming van het traject Berg-Obbicht in het Julianakanaal
  Van den Herik - Sliedrecht heeft opdracht gekregen voor het uitvoeren van het project "verruiming Lees meer...
 • N-307 Roggebot-Kampen
  De combinatie Roggebot (Mobilis, Van Gelder en Van den Herik) heeft opdracht gekregen voor het Lees meer...
 • Bubble Barrier Amsterdam
  Begin november 2019 is de Bubble Barrier officieel geopend: een ‘scherm’ van luchtbellen dat Lees meer...
 • Overnachtingsplaatsen Merwede vluchthaven Gorinchem
  Van den Herik - Sliedrecht heeft, in combinatie met Strukton Civiel West, de opdracht gekregen voor Lees meer...
 • Initialdamm Medemrinne
  Van den Herik GmbH heeft in combinatie met Van den Herik Kust- en Oeverwerken B.V. de opdracht Lees meer...
 • Dijkversterking dijkring 74 Neer
  Van den Herik - Sliedrecht, heeft in combinatie met Strukton Civiel Zuid, de opdracht gekregen voor Lees meer...
 • Dijkverbetering Twentekanaal
  Van den Herik - Sliedrecht heeft opdracht gekregen voor de uitvoering van het project " Lees meer...
 • Meerjarig in standhouden van het natte areaal in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Midden Nederland
  Van den Herik - Sliedrecht heeft, in combinatie met BAM Infra B.V., de opdracht gekregen voor het Lees meer...
 • Bodembescherming Spijkenisserbrug
  Van den Herik-Sliedrecht werkt aan de bodembescherming en het versterken van taluds in de Oude Maas Lees meer...
 • De Lange Vlieter: Voorzuivering
  Van den Herik-Sliedrecht werkt aan het groot onderhoud van ‘drinkwaterplas’ De Lange Vlieter in Lees meer...
 • Meerjarig onderhoud PC Rijntakken
  Van den Herik voert in opdracht van Rijkswaterstaat het meerjarig onderhoud aan de Waal, het Lees meer...
 • Uitbreiding sluis Eefde
  In opdracht van aannemerscombinatie Lock to Twente (L2T) werkt Van den Herik-Sliedrecht mee aan het Lees meer...
 • Baggeren Flemhuder See
  Van den Herik GmbH heeft in opdracht van WSA Kiel-Holtenau werkzaamheden uitgevoerd in en om de Lees meer...
 • Onderhoud kribben Elbe
  In opdracht van de 'Wassertraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Dresden' werkt Van den Herik aan het Lees meer...
 • Verbeteren waterkwaliteit spaarbekken De Gijster
  Van den Herik-Sliedrecht werkt aan het project ‘Verbeteren waterkwaliteit spaarbekken De Gijster’. Lees meer...
 • Reconstructie Zijkanaal D, 2e fase
  De combinatie Van den Herik-Colijn werkt aan het project “Reconstructie Zijkanaal D 2e fase”. Lees meer...
 • Variabel onderhoud hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl
  Van den Herik-Sliedrecht werkt met de partners Spie Nederland B.V. en Jansma Drachten B.V. aan het Lees meer...
 • Heropenen Roode Vaart en herinrichting Markt Centrum Zevenbergen
  Van den Herik-Sliedrecht werkt met de bouwcombinatie Rasenberg/Colijn/Van den Herik aan het project Lees meer...
 • Baggeren Sandfalle / Seekanal Rostock
  Van den Herik GmbH heeft in opdracht van WSA Stralsund baggerwerkzaamheden uitgevoerd aan de Lees meer...
 • Pilotsuppletie Amelander Zeegat - Kustgenese 2.0
  Van den Herik heeft in opdracht van Rijkswaterstaat gewerkt aan een zandsuppletie in het Amelander Lees meer...
 • Vervanging oeverconstructie Kanaal door Voorne
  Van den Herik werkt, in opdracht van de Gemeente Hellevoetsluis, aan het vervangen van de Lees meer...
 • Zandsuppletie Zeeuws-Vlaanderen
  Van den Herik gaat in opdracht van Rijkswaterstaat een zandsuppletie voor de kust van Zeeuws- Lees meer...
 • Baggerwerk Normandië 2018-2022
  Van den Herik werkt met haar Franse dochteronderneming Eco Systèmes de Dragage aan het meerjarig Lees meer...
 • Onderhoud Baanhoek Bekkendijk Dordrecht
  Van den Herik heeft  opdracht van Evides Waterbedrijf gekregen voor het uitvoeren van Lees meer...
 • Aanleg natuurvriendelijke oevers Nassauhaven Rotterdam
  In opdracht van de Gemeente Rotterdam werkt Van den Herik in de Nassauhaven Rotterdam. De Lees meer...
 • OCE Jachthaven Den Helder
  Van den Herik verricht in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf detectie- en benaderwerkzaamheden Lees meer...
 • Versterking inlaat Passewaaij
  In opdracht van Staatsbosbeheer herstellen wij de oevers nabij de in 2015 gerealiseerde inlaat Lees meer...
 • Ophogen terrein Energypark-west Eemshaven
  Van den Herik werkt aan het ophogen van Energypark-west terrein in de Eemshaven.  
 • Ontwerpen en realiseren Passeervak Noord Julianakanaal
  Van den Herik Sliedrecht werkt aan de realisatie van het Passeervak Noord in het Julianakanaal. Lees meer...
 • Afdekken leiding DPO
  In opdracht van Defensie Pijpleidingen Organisatie (DPO) heeft Van den Herik een blootliggende Lees meer...
 • Baggeren Het Plaatje Sliedrecht
  Van den Herik Sliedrecht voert het project 'Baggerwerkzaamheden Het Plaatje Sliedrecht' uit Lees meer...
 • Bodembescherming 't Killetje Breskens
  Van den Herik Sliedrecht voerde het project ‘Bodembescherming ’t Killetje Breskens Lees meer...
 • Groot onderhoud sluisdeuren buitenhoofd Hartelsluis te Rotterdam
  In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam werken wij aan de sluisdeuren van de Hartelsluis te Lees meer...
 • UXO Works offshore Wind Farm Norther
  In opdracht van Norther N.V. voeren wij het project ‘UXO WORKS Offshore Wind Farm Norther Lees meer...
 • Strandsuppletie Borkum, Duitsland
  In opdracht van de Wasserstraßen- und Schiffahrtsamt Emden voerden wij een strandsuppletie uit voor Lees meer...
 • OCE baggeren Vinkbrug Leiden
  In opdracht van de Gemeente Leiden hebben wij het project “NGE Baggeren Vinkbrug Leiden Lees meer...
 • Verruiming vaargeul Eemshaven-Noordzee/MKD
  Van den Herik Kust & Oeverwerken werkte aan de verruiming van de vaarweg Eemshaven-Noordzee en Lees meer...
 • Oeververvanging Gouwe, traject T9.1W
  Van den Herik heeft het project 'oeververvanging Gouwe', traject T9.1W uitgevoerd. 
  Gouwe Oeververvanging
 • Groot onderhoud Flakkeese Spuisluis
  Van den Herik Kust & Oeverwerken heeft in samenwerking met Spie Nederland B.V. het project Lees meer...
  Grevelingendam
 • Attero Moerdijk
  Van den Herik bouwt in opdracht van Cordeel Nederland B.V. een tweetal bouwkuipen die later als Lees meer...
 • Deltanatuur Spuimonding Oost
  Van den Herik Kust & Oeverwerken heeft het project 'Deltanatuur Spuimonding Oost' Lees meer...
 • Vooroeververdediging Afsluitdijk
  Van den Herik heeft de Afsluitdijk ter hoogte van km 18,3 en km 19,5 versterkt.   
  Afsluitdijk
 • Uitbreiding rederijsteiger Thorn
  Van den Herik heeft van april 2016 tot juni 2016 het werk 'uitbreiding rederijsteiger Thorn Lees meer...
 • OCE onderzoek voormalig oud kazerneterrein
  In 2013 is Van den Herik gestart met het OCE onderzoek op Crailo. Het voormalig oud kazerneterrein Lees meer...
 • Onderwatersuppletie Bloemendaal-Zandvoort
  In opdracht van Rijkswaterstaat voerden wij de onderwatersuppletie nabij Bloemendaal-Zandvoort uit Lees meer...
 • Bodembescherming Zeekade Grote Houtkade
  Van den Herik Kust & Oeverwerken voerde het project ‘Bodembescherming Zeekade Grote Lees meer...
 • Herstel onderwateroevers Spui en Oude Maas
  Van begin tot medio 2016 heeft Van den Herik Kust & Oeverwerken het project “herstel Lees meer...
 • Onderhoud Twentekanaal en IJsseldelta
  Van 1 december 2014 tot 1 december 2020 voert de combinatie BAM Infra – Van den Herik Twentekanalen Lees meer...
 • Dijkversterking Spui-West
  In opdracht van het Waterschap Hollandse Delta heeft Van den Herik Sliedrecht een dijkversterking Lees meer...
 • OCE werkzaamheden Natuurvriendelijke oevers Maas, 2e tranche
  Op het project 'Natuurvriendelijke oevers Maas, 2e tranche', voerde Van den Herik in Lees meer...
 • Dijkversterking Ameland
  In opdracht van Wetterskip Fryslân werkt de Combinatie Herik-Jansma Drachten van 2015 tot 2018 aan Lees meer...
 • Vaarwegmarkering Langsdammen Waal
  Het project Vaarwegmarkering Waal is uitgevoerd in onderaanneming voor de Combinatie Herik-Boskalis Lees meer...
 • Variabele maatregelen E/W/C district Zee en Delta Noord, Perceel 2
  Eind maart 2015 heeft Van den Herik Kust- & Oeverwerken samen met SPIE Nederland het werk Lees meer...
 • Reconstructie Veerdam Ameland
  Van den Herik Kust & Oeverwerken heeft het project "Reconstructie veerdam Ameland" Lees meer...
 • Verbeteren glooiingsconstructie t.p.v. de Roompot en Hansweert
  Van den Herik Kust & Oeverwerken heeft het project "verbeteren glooiingsconstructie t.p.v Lees meer...
 • Herstel onderloopsheid kade en waterbodem Scheveningen - De Pijp
  Van januari tot april 2015 heeft Van den Herik Kust & Oeverwerken gewerktt aan project " Lees meer...
 • Seafloor ferrous anomaly investigation and UXO removal Luchterduinen
  In april en augustus 2014 heeft Van den Herik Kust & Oeverwerken namens Clusius CV (Eneco en Lees meer...
 • Laakzone fase B
  Van den Herik werkte aan het project "Laakzone Fase B", wat een onderdeel van het plan Lees meer...
 • Baggeren diverse havenbekkens in de binnenstad van Rotterdam
  Van den Herik Kust & Oeverwerken heeft het project "Baggeren diverse havenbekkens in de Lees meer...
 • Aanleg Beatrixhaven fase 3 in de Eemshaven
  Van den Herik heeft samen met Liebregts B.V. gewerkt aan de aanleg van de Beatrixhaven, fase 3. Lees meer...
 • OCE Waterfront Harderwijk
  Van den Herik heeft OCE werkzaamheden te Harderwijk uitgevoerd. 
 • Ontwerp en realisatie EBS BIOHub, steiger Zuidzijde in de Beneluxhaven
  In opdracht van Geka Bouw B.V. was Van den Herik Kust & Oeverwerken verantwoordelijk voor het Lees meer...
 • Baggerwerk Normandië
  Van den Herik en haar Franse dochteronderneming Eco Systèmes de Dragage zijn verantwoordelijk voor Lees meer...
 • Meerjarig B&O in beheersgebied RWS Oost-Nederland
  Van den Herik was verantwoordelijk voor het meerjarig beheren en in stand houden van Infrastructuur Lees meer...
 • Bescherming gaszinkers Oude Maas
  In 2013 heeft Van den Herik werkzaamheden uitgevoerd ter bescherming van de gaszinkers in de Oude Lees meer...
 • Gedeeltelijke verwijdering scheepswrakken
  Van den Herik heeft in opdracht van Rijkswaterstaat twee scheepswrakken verwijderd. 
 • Ontwerpen en uitvoeren vispassage en zoutwaterafvoersysteem Afsluitdijk
  Van den Herik heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een vispassage en zoutwaterafvoersystemen Lees meer...
 • Opsporen Conventionele Explosieven Rotterdam
  In de periode 2012-2015 heeft Van den Herik het raamcontract voor het opsporen van conventionele Lees meer...
 • Kribverlaging Waal fase 3
  Van den Herik heeft in combinatie met Boskalis B.V. 250 kribben verlaagd en langsdammen aangebracht Lees meer...
 • Omlegging Zuid-Willemsvaart
  Van den Herik nam deel in de Combinatie WillemsUnie die het omvangrijke project 'omlegging-Zuid Lees meer...
 • Baggerwerkzaamheden La Rochelle, Frankrijk
  In 2011 en 2012 heeft Van den Herik baggerwerkzaamheden uitgevoerd in de haven te La Rochelle, Lees meer...
  La Rochelle dragage
 • Strandsuppletie Domburg
  In opdracht van Rijkswaterstaat voerde Van den Herik in 2012 de strandsuppletie te Domburg uit. Lees meer...
  Strandsuppletie
 • Natuurvriendelijke oevers 2e Tranche
  Van den Herik heeft natuurlijke oevers gerealiseerd langs de Maas. 
  Natuurvriendelijke oever
 • Dijkversterking BAS
  Van den Herik realiseerde in combinatie met Boskalis de dijkversterking op het traject Bergambacht Lees meer...
 • Oeververdediging Nedersaksische oever Elbe
  Van den Herik GmbH heeft in combinatie het project Oeververdedigingsconcept aan de Nedersaksische Lees meer...
 • Natuurontwikkeling Tongplaat
  Van den  Herik heeft in de periode 2010-2012 het project 'Natuurontwikkeling Tongplaat Lees meer...
  Luchtfoto Tongplaat
 • Nieuwbouw duikbassin Defensie, duikschool Den Helder
  Van den Herik heeft het duikbassin voor de Defensie DuikSchool (DDS) op de Nieuwe Haven te Den Lees meer...
  Duikbassin
 • Verbeteren waterkering Harlingen
  Van den Herik-Jansma verving waterkering Harlingen door betonnen waterkering met flexibele Lees meer...
  Harlingen kademuur
 • Ondiepe Zones Ketelmeer en Zwarte Meer
  In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Van den Herik Sliedrecht het project "Aanleg ondiepe Lees meer...
  Snoek