• Herstel onderloopsheid kade en waterbodem Scheveningen - De Pijp

 • Constructieve waterbouw

  Van januari tot april 2015 heeft Van den Herik Kust & Oeverwerken gewerktt aan project "Herstel onderloopsheid kade en waterbodem Scheveningen - De Pijp".

   

  De Pijp, aangelegd in 1929, is de doorvaart van de Eerste naar de Tweede Haven van Scheveningen. De kademuren zijn opgebouwd uit een gewichtsconstructie van beton met daarvoor een onderloopsheidscherm van hout. Door de jaren heen heeft de steeds groter en drukker wordende scheepvaart en de paalworm zijn uitwerking niet gemist. In het houten scherm zat paalworm en onder invloed van de scheepvaart en het getij zijn een aantal holle ruimten onder de kademuur ontstaan. De kade scheurde hier en daar en doordat het zand wegspoelt verzakte de bestrating.

   

  Van den Herik heeft een Plan van Aanpak gemaakt voor het herstel van De Pijp. Twee zeer gewaardeerde punten uit dit plan betroffen de duikinspectie om het onderloopheidscherm nogmaals te inspecteren en de gekozen uitvoeringsmethode met minimale hinder voor de scheepvaart.

  Uit de extra duikinspectie bleek de situatie in De Pijp gewijzigd te zijn, waarna het ontwerp is geoptimaliseerd. Dankzij deze optimalisatie is de uitvoeringstijd van de werkzaamheden verkort.

  Voor het herstel van de kade is Dämmer in de holle ruimten aangebracht, vervolgens is de bodem van De Pijp uitgevuld met zand tot boven de onderkant van de kademuur. Hierover zijn zinkstukken aangebracht met een bestorting van breuksteen. De bestorting is vervolgens gepenetreerd met colloïdaal beton.

  Tenslotte zijn de holle ruimten onder de kade geïnjecteerd met een waterverdringende Dämmer.