• engineering the future of water
  For environmental and economic progress
  [field_intro_tekst]
 • Natuurontwikkeling Tongplaat
  engineering the future of water
  For us, them and millions of others
  [field_intro_tekst]
 • Krefeld
  engineering the future of water
  For today and the day after tomorrow
  [field_intro_tekst]
 • engineering the future of water
  for water, land and the challenges we face
  [field_intro_tekst]
 • engineering the future of water
  For safe and secure solutions
  [field_intro_tekst]
 • engineering the future of water
  For environmental and economic progress
 • Natuurontwikkeling Tongplaat
  engineering the future of water
  For us, them and millions of others
 • Krefeld
  engineering the future of water
  For today and the day after tomorrow
 • engineering the future of water
  for water, land and the challenges we face
 • engineering the future of water
  For safe and secure solutions

Ook interessant

 • Selectieve Onttrekking IJmuiden
  In onderaanneming voeren we diverse werkzaamheden uit die moeten bijdragen aan de realisatie van de Lees meer...
 • Steenbestorting Koninginnebrug
  Dit project omvat het aanvullen van de steenbestorting rondom de Koninginnebrug te Rotterdam. De Lees meer...
 • Quackstrand
  In opdracht van Staatsbosbeheer realiseren we de bouw van een steiger en trailerhelling, in het Lees meer...
 • Offshore Terminal Rotterdam
  In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam bouwen we (als onderaannemer) samen met Van Hattum en Lees meer...
 • Verwijdering DPO-leidingen
  Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) is een onderdeel van Defensie Materieel Organisatie (DMO). Lees meer...
 • Baggerwerk Julianahaven te Eemshaven
  Van den Herik heeft in opdracht van BUSS Terminal Eemshaven B.V. een baggerwerk in de Julianahaven Lees meer...
 • Suppletie Dishoek, Zoutelande en Julianadorp
  Van den Herik gaat in opdracht van Rijkswaterstaat een suppletie voor de kust van Dishoek, Lees meer...
 • verruiming van het traject Berg-Obbicht in het Julianakanaal
  Van den Herik - Sliedrecht heeft opdracht gekregen voor het uitvoeren van het project "verruiming Lees meer...
 • N-307 Roggebot-Kampen
  De combinatie Roggebot (Mobilis, Van Gelder en Van den Herik) heeft opdracht gekregen voor het Lees meer...
 • Bubble Barrier Amsterdam
  Begin november 2019 is de Bubble Barrier officieel geopend: een ‘scherm’ van luchtbellen dat Lees meer...
 • Overnachtingsplaatsen Merwede vluchthaven Gorinchem
  Van den Herik - Sliedrecht heeft, in combinatie met Strukton Civiel West, de opdracht gekregen voor Lees meer...
 • Initialdamm Medemrinne
  Van den Herik GmbH heeft in combinatie met Van den Herik Kust- en Oeverwerken B.V. de opdracht Lees meer...
 • Dijkversterking dijkring 74 Neer
  Van den Herik - Sliedrecht, heeft in combinatie met Strukton Civiel Zuid, de opdracht gekregen voor Lees meer...
 • Dijkverbetering Twentekanaal
  Van den Herik - Sliedrecht heeft opdracht gekregen voor de uitvoering van het project " Lees meer...
 • Meerjarig in standhouden van het natte areaal in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Midden Nederland
  Van den Herik - Sliedrecht heeft, in combinatie met BAM Infra B.V., de opdracht gekregen voor het Lees meer...
 • Bodembescherming Spijkenisserbrug
  Van den Herik-Sliedrecht werkt aan de bodembescherming en het versterken van taluds in de Oude Maas Lees meer...
 • De Lange Vlieter: Voorzuivering
  Van den Herik-Sliedrecht werkt aan het groot onderhoud van ‘drinkwaterplas’ De Lange Vlieter in Lees meer...
 • Meerjarig onderhoud PC Rijntakken
  Van den Herik voert in opdracht van Rijkswaterstaat het meerjarig onderhoud aan de Waal, het Lees meer...
 • Uitbreiding sluis Eefde
  In opdracht van aannemerscombinatie Lock to Twente (L2T) werkt Van den Herik-Sliedrecht mee aan het Lees meer...
 • Baggeren Flemhuder See
  Van den Herik GmbH heeft in opdracht van WSA Kiel-Holtenau werkzaamheden uitgevoerd in en om de Lees meer...
 • Onderhoud kribben Elbe
  In opdracht van de 'Wassertraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Dresden' werkt Van den Herik aan het Lees meer...
 • Heropenen Roode Vaart en herinrichting Markt Centrum Zevenbergen
  Van den Herik-Sliedrecht werkt met de bouwcombinatie Rasenberg/Colijn/Van den Herik aan het project Lees meer...
 • Verbeteren waterkwaliteit spaarbekken De Gijster
  Van den Herik-Sliedrecht werkt aan het project ‘Verbeteren waterkwaliteit spaarbekken De Gijster’. Lees meer...
 • Reconstructie Zijkanaal D, 2e fase
  De combinatie Van den Herik-Colijn werkt aan het project “Reconstructie Zijkanaal D 2e fase”. Lees meer...
 • Variabel onderhoud hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl
  Van den Herik-Sliedrecht werkt met de partners Spie Nederland B.V. en Jansma Drachten B.V. aan het Lees meer...
 • Pilotsuppletie Amelander Zeegat - Kustgenese 2.0
  Van den Herik heeft in opdracht van Rijkswaterstaat gewerkt aan een zandsuppletie in het Amelander Lees meer...
 • Baggeren Sandfalle / Seekanal Rostock
  Van den Herik GmbH heeft in opdracht van WSA Stralsund baggerwerkzaamheden uitgevoerd aan de Lees meer...
 • Zandsuppletie Zeeuws-Vlaanderen
  Van den Herik gaat in opdracht van Rijkswaterstaat een zandsuppletie voor de kust van Zeeuws- Lees meer...
 • Vervanging oeverconstructie Kanaal door Voorne
  Van den Herik werkt, in opdracht van de Gemeente Hellevoetsluis, aan het vervangen van de Lees meer...
 • Baggerwerk Normandië 2018-2022
  Van den Herik werkt met haar Franse dochteronderneming Eco Systèmes de Dragage aan het meerjarig Lees meer...
 • Onderhoud Baanhoek Bekkendijk Dordrecht
  Van den Herik heeft  opdracht van Evides Waterbedrijf gekregen voor het uitvoeren van Lees meer...
 • Aanleg natuurvriendelijke oevers Nassauhaven Rotterdam
  In opdracht van de Gemeente Rotterdam werkt Van den Herik in de Nassauhaven Rotterdam. De Lees meer...
 • OCE Jachthaven Den Helder
  Van den Herik verricht in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf detectie- en benaderwerkzaamheden Lees meer...
 • Versterking inlaat Passewaaij
  In opdracht van Staatsbosbeheer herstellen wij de oevers nabij de in 2015 gerealiseerde inlaat Lees meer...
 • Ophogen terrein Energypark-west Eemshaven
  Van den Herik werkt aan het ophogen van Energypark-west terrein in de Eemshaven.  
 • Ontwerpen en realiseren Passeervak Noord Julianakanaal
  Van den Herik Sliedrecht werkt aan de realisatie van het Passeervak Noord in het Julianakanaal. Lees meer...
 • Afdekken leiding DPO
  In opdracht van Defensie Pijpleidingen Organisatie (DPO) heeft Van den Herik een blootliggende Lees meer...
 • Baggeren Het Plaatje Sliedrecht
  Van den Herik Sliedrecht voert het project 'Baggerwerkzaamheden Het Plaatje Sliedrecht' uit Lees meer...
 • Bodembescherming 't Killetje Breskens
  Van den Herik Sliedrecht voerde het project ‘Bodembescherming ’t Killetje Breskens Lees meer...
 • Groot onderhoud sluisdeuren buitenhoofd Hartelsluis te Rotterdam
  In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam werken wij aan de sluisdeuren van de Hartelsluis te Lees meer...
 • UXO Works offshore Wind Farm Norther
  In opdracht van Norther N.V. voeren wij het project ‘UXO WORKS Offshore Wind Farm Norther Lees meer...
 • Strandsuppletie Borkum, Duitsland
  In opdracht van de Wasserstraßen- und Schiffahrtsamt Emden voerden wij een strandsuppletie uit voor Lees meer...
 • OCE baggeren Vinkbrug Leiden
  In opdracht van de Gemeente Leiden hebben wij het project “NGE Baggeren Vinkbrug Leiden Lees meer...
 • Verruiming vaargeul Eemshaven-Noordzee/MKD
  Van den Herik Kust & Oeverwerken werkte aan de verruiming van de vaarweg Eemshaven-Noordzee en Lees meer...
 • Oeververvanging Gouwe, traject T9.1W
  Van den Herik heeft het project 'oeververvanging Gouwe', traject T9.1W uitgevoerd. 
  Gouwe Oeververvanging
 • Groot onderhoud Flakkeese Spuisluis
  Van den Herik Kust & Oeverwerken heeft in samenwerking met Spie Nederland B.V. het project Lees meer...
  Grevelingendam
 • Attero Moerdijk
  Van den Herik bouwt in opdracht van Cordeel Nederland B.V. een tweetal bouwkuipen die later als Lees meer...
 • Deltanatuur Spuimonding Oost
  Van den Herik Kust & Oeverwerken heeft het project 'Deltanatuur Spuimonding Oost' Lees meer...
 • Vooroeververdediging Afsluitdijk
  Van den Herik heeft de Afsluitdijk ter hoogte van km 18,3 en km 19,5 versterkt.   
  Afsluitdijk
 • Uitbreiding rederijsteiger Thorn
  Van den Herik heeft van april 2016 tot juni 2016 het werk 'uitbreiding rederijsteiger Thorn Lees meer...
 • OCE onderzoek voormalig oud kazerneterrein
  In 2013 is Van den Herik gestart met het OCE onderzoek op Crailo. Het voormalig oud kazerneterrein Lees meer...
 • Onderwatersuppletie Bloemendaal-Zandvoort
  In opdracht van Rijkswaterstaat voerden wij de onderwatersuppletie nabij Bloemendaal-Zandvoort uit Lees meer...
 • Bodembescherming Zeekade Grote Houtkade
  Van den Herik Kust & Oeverwerken voerde het project ‘Bodembescherming Zeekade Grote Lees meer...
 • Herstel onderwateroevers Spui en Oude Maas
  Van begin tot medio 2016 heeft Van den Herik Kust & Oeverwerken het project “herstel Lees meer...
 • Onderhoud Twentekanaal en IJsseldelta
  Van 1 december 2014 tot 1 december 2020 voert de combinatie BAM Infra – Van den Herik Twentekanalen Lees meer...
 • Dijkversterking Spui-West
  In opdracht van het Waterschap Hollandse Delta heeft Van den Herik Sliedrecht een dijkversterking Lees meer...
 • OCE werkzaamheden Natuurvriendelijke oevers Maas, 2e tranche
  Op het project 'Natuurvriendelijke oevers Maas, 2e tranche', voerde Van den Herik in Lees meer...
 • Dijkversterking Ameland
  In opdracht van Wetterskip Fryslân werkt de Combinatie Herik-Jansma Drachten van 2015 tot 2018 aan Lees meer...
 • Vaarwegmarkering Langsdammen Waal
  Het project Vaarwegmarkering Waal is uitgevoerd in onderaanneming voor de Combinatie Herik-Boskalis Lees meer...
 • Variabele maatregelen E/W/C district Zee en Delta Noord, Perceel 2
  Eind maart 2015 heeft Van den Herik Kust- & Oeverwerken samen met SPIE Nederland het werk Lees meer...
 • Reconstructie Veerdam Ameland
  Van den Herik Kust & Oeverwerken heeft het project "Reconstructie veerdam Ameland" Lees meer...
 • Verbeteren glooiingsconstructie t.p.v. de Roompot en Hansweert
  Van den Herik Kust & Oeverwerken heeft het project "verbeteren glooiingsconstructie t.p.v Lees meer...
 • Herstel onderloopsheid kade en waterbodem Scheveningen - De Pijp
  Van januari tot april 2015 heeft Van den Herik Kust & Oeverwerken gewerktt aan project " Lees meer...
 • Seafloor ferrous anomaly investigation and UXO removal Luchterduinen
  In april en augustus 2014 heeft Van den Herik Kust & Oeverwerken namens Clusius CV (Eneco en Lees meer...
 • Laakzone fase B
  Van den Herik werkte aan het project "Laakzone Fase B", wat een onderdeel van het plan Lees meer...
 • Baggeren diverse havenbekkens in de binnenstad van Rotterdam
  Van den Herik Kust & Oeverwerken heeft het project "Baggeren diverse havenbekkens in de Lees meer...
 • Aanleg Beatrixhaven fase 3 in de Eemshaven
  Van den Herik heeft samen met Liebregts B.V. gewerkt aan de aanleg van de Beatrixhaven, fase 3. Lees meer...
 • OCE Waterfront Harderwijk
  Van den Herik heeft OCE werkzaamheden te Harderwijk uitgevoerd. 
 • Ontwerp en realisatie EBS BIOHub, steiger Zuidzijde in de Beneluxhaven
  In opdracht van Geka Bouw B.V. was Van den Herik Kust & Oeverwerken verantwoordelijk voor het Lees meer...
 • Baggerwerk Normandië
  Van den Herik en haar Franse dochteronderneming Eco Systèmes de Dragage zijn verantwoordelijk voor Lees meer...
 • Meerjarig B&O in beheersgebied RWS Oost-Nederland
  Van den Herik was verantwoordelijk voor het meerjarig beheren en in stand houden van Infrastructuur Lees meer...
 • Bescherming gaszinkers Oude Maas
  In 2013 heeft Van den Herik werkzaamheden uitgevoerd ter bescherming van de gaszinkers in de Oude Lees meer...
 • Gedeeltelijke verwijdering scheepswrakken
  Van den Herik heeft in opdracht van Rijkswaterstaat twee scheepswrakken verwijderd. 
 • Ontwerpen en uitvoeren vispassage en zoutwaterafvoersysteem Afsluitdijk
  Van den Herik heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een vispassage en zoutwaterafvoersystemen Lees meer...
 • Opsporen Conventionele Explosieven Rotterdam
  In de periode 2012-2015 heeft Van den Herik het raamcontract voor het opsporen van conventionele Lees meer...
 • Kribverlaging Waal fase 3
  Van den Herik heeft in combinatie met Boskalis B.V. 250 kribben verlaagd en langsdammen aangebracht Lees meer...
 • Omlegging Zuid-Willemsvaart
  Van den Herik nam deel in de Combinatie WillemsUnie die het omvangrijke project 'omlegging-Zuid Lees meer...
 • Baggerwerkzaamheden La Rochelle, Frankrijk
  In 2011 en 2012 heeft Van den Herik baggerwerkzaamheden uitgevoerd in de haven te La Rochelle, Lees meer...
  La Rochelle dragage
 • Strandsuppletie Domburg
  In opdracht van Rijkswaterstaat voerde Van den Herik in 2012 de strandsuppletie te Domburg uit. Lees meer...
  Strandsuppletie
 • Natuurvriendelijke oevers 2e Tranche
  Van den Herik heeft natuurlijke oevers gerealiseerd langs de Maas. 
  Natuurvriendelijke oever
 • Dijkversterking BAS
  Van den Herik realiseerde in combinatie met Boskalis de dijkversterking op het traject Bergambacht Lees meer...
 • Oeververdediging Nedersaksische oever Elbe
  Van den Herik GmbH heeft in combinatie het project Oeververdedigingsconcept aan de Nedersaksische Lees meer...
 • Natuurontwikkeling Tongplaat
  Van den  Herik heeft in de periode 2010-2012 het project 'Natuurontwikkeling Tongplaat Lees meer...
  Luchtfoto Tongplaat
 • Nieuwbouw duikbassin Defensie, duikschool Den Helder
  Van den Herik heeft het duikbassin voor de Defensie DuikSchool (DDS) op de Nieuwe Haven te Den Lees meer...
  Duikbassin
 • Verbeteren waterkering Harlingen
  Van den Herik-Jansma verving waterkering Harlingen door betonnen waterkering met flexibele Lees meer...
  Harlingen kademuur
 • Ondiepe Zones Ketelmeer en Zwarte Meer
  In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Van den Herik Sliedrecht het project "Aanleg ondiepe Lees meer...
  Snoek

Nieuws

Sliedrecht aan de Beneden-Merwede
Bomstaart blindganger Claes de Vrieselaan
   • "Wat ik prettig vind aan het traineeship bij Van den Herik is de vrijheid die je krijgt om zelf te bepalen bij welke afdelingen je wilt meekijken. Doordat je drie keer een half jaar mee loopt krijg je voldoende de tijd om een indruk te krijgen van de diversiteit aan functies binnen een afdeling.”

    • Jeroen Box
    • Trainee
   • De afwisselende werkzaamheden die Van den Herik uitvoert maakt dat we op de administratie steeds diverse en uitdagende werkzaamheden hebben. Wat mij ook erg aanspreekt zijn de collegialiteit, de nuchtere aanpak, korte lijnen en saamhorigheid binnen Van den Herik. 

   • "Werken bij Van den Herik-Sliedrecht is uitdagend en divers. Er heerst een goede, leuke werksfeer."

    • Mirjam van der Gaauw
    • Projectleider
   • "Mijn werk is vooral leuk omdat het bijna iedere dag weer anders is. Zo heb ik veel contact met collega's om het werk af te stemmen, met opdrachtgevers om hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op een project, maar ook met onderaannemers welke aangestuurd moeten worden."