• Opsporen Conventionele Explosieven Rotterdam

 • OCE

  In de periode 2012-2015 heeft Van den Herik het raamcontract voor het opsporen van conventionele explosieven te Rotterdam beheerd en uitgevoerd. 

   

  Een aantal van de locaties binnen het raamcontract bevinden zich in de havens van Rotterdam en Hoek van Holland en in de Nieuwe Waterweg.

   

  Het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat gaan op deze locaties werkzaamheden verrichten. O.a. aanleg nieuwe kademuren en het herinrichten van havens. Vanwege de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog is er kans dat er nog zogenaamde blindgangers van vliegtuigbommen in de bodem aanwezig zijn.

   

  Voor het opsporen van deze blindgangers is er dieptedetectie in het water verricht. Met de inzet van een drukstelling, welke speciaal is ontworpen voor dieptedetectie te water, is er tot 10 meter waterdiepte geprikt worden. Met behulp van GPS zijn de locaties uitgezet en nauwkeurig onderzocht. Een proces waarbij in detail is samengewerkt tussen OCE deskundigen en waterbouwer.