• De juiste expertise en het materieel

Alle expertise om ieder voorkomend baggerwerk aan te vliegen

Baggeren en Suppleties

Baggeren is één van onze hoofdactiviteiten. Wij voeren baggerwerkzaamheden uit over heel Europa, van Nederland tot Frankrijk en Polen. Dit kunnen baggerwerkzaamheden op de binnenwateren zijn, maar ook op zee.

De verschillende baggeractiviteiten vragen allemaal om een andere aanpak. De ruimte voor uitvoering en de omgeving bepalen de manier waarop het werk uitgevoerd kan worden. Wij hebben een grote diversiteit aan eigen baggermaterieel, waarmee we vrijwel ieder voorkomend baggerwerk kunnen uitvoeren. Voor het uitvoeren van al deze verschillende baggerwerken hebben wij hopperzuigers en cutterzuigers. Ook al ons andere materieel, waaronder kraanschepen, is toegespitst op het uitvoeren van baggerwerkzaamheden. Vanuit onze jarenlange ervaring weten wij precies welk materieel en expertise benodigd is om een baggerproject aan te vliegen. Alle kennis en kunde hebben wij hiervoor zelf in huis!
 
Onze baggeractiviteiten omvatten:
• Onderhoud aan vaarwegen en havens
• Strandsuppleties
• Aanwinning van land
 
Ingreep in de Waterbodem en waterbodemsaneringen 
(Water)bodems raken vervuild. Vaak als gevolg van menselijke activiteiten, maar ook natuurlijke processen hebben invloed op de kwaliteit van de waterbodem. Vervuilde bodems vormen een gevaar voor de ecologie en de volksgezondheid.
 
Een ingreep in de waterbodem of volledige sanering is een specialistische klus waar speciaal materieel voor benodigd is. Zo voorkomen we dat vervuilde grond tijdens de uitvoering in aanraking komt met schone grond en zorgen we voor een veilige werkomgeving voor onze mensen.