• Bouwen aan de toekomst van water

Voor een leefbare, bereikbare en veilige samenleving

Waterbouw

Water vraagt om ruimte. Een schaars goed, zeker in drukbevolkte deltagebieden waar de kracht van water dagelijks merkbaar is. 

De maatschappij vraagt om bescherming van haar economische belang, maar tegelijkertijd om voldoende natuurlijke leefruimte. Van den Herik creëert hierin een goede balans. Dagelijks werken wij aan infrastructurele oplossingen die de kwaliteit van ons leefgebied verbeteren. Op vakkundige wijze werken wij aan een veilige, duurzame, innovatieve, maar vooral haalbare waterbouwkundige oplossingen.