• oog voor mens en natuur

Wij kennen onze maatschappelijke rol

Van den Herik en haar omgeving

Wij kennen onze maatschappelijke rol en de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Werkzaamheden aan het water hebben impact op de omgeving. Wij hebben oog voor de omgeving en hun belangen.

Mens
Waar bebouwing is heb je met de mens en de samenleving te maken. Een goede informatievoorziening is cruciaal voor de betrokkenheid bij het project. Transparant zijn en een goede samenwerking met alle partijen dragen hier aan bij.
 
Natuur
In ons werk dienen wij de natuur. Goede zorg voor het milieu en een duurzame omgang met materialen spelen een leidende rol hierbij. Waar mogelijk worden logistieke aanpassingen doorgevoerd om de CO₂ uitstoot te verminderen. Projectmatig werken wij zoveel mogelijk met een gesloten grondbalans. 
 
Hoofdstrategie MVO
 
Milieubeleid
Lees

hier

PDF-pictogram hier
Media Folder: 
ons milieubeleid.