• een solide bescherming tegen water

Wij kennen de Nederlandse waterproblematiek als geen ander

Kust- & Oeverwerken

Nederland is wereldwijd de voorloper op gebied van bescherming tegen het water. Het is dan ook niet gek dat kust & oeverwerken één van onze hoofdactiviteiten is.

 
Onze kust & oeverwerken omvatten:
• Aanleg, versterken/verbeteren van dijken
• Aanleg van kribben en havendammen
• Bodem- en oeverbescherming
• Kadeconstructies
• Remmingwerken
• Maken van steigers in (jacht)havens
• Steenbestortingen en steenzetwerk