• Duurzame oplossing tegen 'piping'

Piping Control

Piping is een belangrijk faalmechanisme bij dijken, waarbij water met zanddeeltjes onder de dijk doorstroomt. Achter de dijk komt het water met de zanddeeltjes omhoog. Hierdoor ontstaat een kanaaltje (een ‘pipe’) onder de dijk en een wel aan de binnenzijde van de dijk. De dijk kan hierdoor verzwakken en uiteindelijk zelfs bezwijken.

 

De hedendaagse methoden om piping tegen te gaan zijn tijdrovend, duur en veroorzaken veel en langdurige overlast. Omdat in Nederland huizen veelal dicht langs of tegen dijken aangebouwd zijn, is de ruimte voor het uitvoeren vaak beperkt.

 

Verticaal Zanddicht Geotextiel in dijken

Het aanbrengen van verticaal zanddicht geotextiel aan de binnenzijde van de dijk is een relatief eenvoudige, duurzame en snelle oplossing om piping tegen te gaan. Het geotextiel laat het water wel door, maar de zanddeeltjes niet. De pipe die binnendijks ontstaat strandt bij het geotextiel.

 

Innovatieve oplossing: Piping Control

In 2013 heeft het Waterschap Rivierenland de markt benaderd om een methode te ontwikkelen voor het aanbrengen van dit geotextiel. Van den Herik Sliedrecht heeft deze aanbesteding gewonnen door met het beste idee en uitwerking van een mogelijke aanbrengtechniek te komen: ‘Piping Control’. Een in eigen huis ontwikkelde, innovatieve methode om het geotextiel verticaal in de (teen van de) dijk aan te brengen. Piping Control is een diepdrainage machine die in één werkgang het doek ondergronds uitvouwt waarbij het doek direct aan weerszijden wordt aangevuld met zand en klei volgens de oorspronkelijke opbouw van de bodem.

 

 

De voordelen van Piping Control op een rij:
  • Duurzaam
  • Weinig overlast
  • Nauwkeurig
  • In één werkgang
  • Proces in eigen hand
  • Snelle uitvoering

 

Piping Control in actie:

Piping Control