• onderhoud, renovatie, ontwikkeling

van kleine watergangen tot grote complexen

Constructieve waterbouw

Onze ervaring reikt van kleine, reguliere onderhoudswerken tot grote, complexe onderhoudswerken. Waar specialisme vereist is, hebben wij de kennis en techniek in huis.

Wij realiseren, onderhouden of renoveren waterbouwkundige kunstwerken, zoals:
  • Sluizen
  • Duikers
  • Stuwen
  • Bruggen
  • Hoogwaterkeringen
  • Kadeconstructies
  • Afmeervoorzieningen