• Eigen ontwikkel- projecten

Eigen ontwikkelprojecten

Om onze energiereductiedoelstellingen te behalen zijn wij continu op zoek naar verbetermogelijkheden. Het opzetten van eigen ontwikkelprojecten ten behoeve van het reduceren van energieverbruik draagt bij het aan behalen van onze doelstellingen.
Loop naar de pomp


Vanuit onderzoek is bekend dat ruim de helft van alle auto’s met een te lage bandenspanning rijdt. Een (te) lage bandenspanning kost extra brandstof, zorgt voor meer uitstoot van CO₂, fijnstof en uit-laatgassen, verlengt de remweg, vermindert de grip op de weg en leidt tot een flinke toename van de bandenslijtage (microplastic). Onderspanning is niet te voorkomen. De enige oplossing is minimaal elke drie maanden de banden goed op te pompen en daarvoor is geschikte apparatuur nodig.
 

Van den Herik heeft een eigen bandenpomp gerealiseerd op haar werf in Sliedrecht en promoot naar haar werknemers “Loop naar de pomp” tijdens de bandenspanningsdagen. Dit reductieprogramma is opgezet in samenwerking met Stichting Stimular.

Meer informatie over het plan van aanpak vindt u 

hier

PDF-pictogram hier
Media Folder: 
 
De stand van zaken voorjaar 2021 vindt u 

hier

PDF-pictogram hier
Media Folder: 

 

Piping Control

Van den Herik-Sliedrecht heeft een innovatieve methode ontwikkeld om piping tegen te gaan: Piping Control. Piping is een faalmechanisme bij dijken. Water met zanddeeltjes spoelt onder de dijk door. Achter de dijk komt het omhoog. Hierdoor ontstaat onder de dijk een kanaaltje (‘pipe’) en aan de binnenzijde van de dijk een wel.


Een speciaal ontwikkelde diepdrainage machine brengt geotextiel verticaal in de teen van de dijk aan. In één werkgang wordt geotextiel ondergronds uitgevouwen en aan weerszijden aangevuld met zand en klei volgens de oorspronkelijke opbouw van de bodem.

 

Meer informatie over het plan van aanpak vindt u 

hier

PDF-pictogram hier
Media Folder: 

De stand van zaken vindt u 

hier

PDF-pictogram hier
Media Folder: 

Meer informatie over Piping Control vindt u hier

 

UXOscope

Saricon, zusterbedrijf van Van den Herik, heeft een innovatieve methode ontwikkeld waarbij een combinatie wordt gemaakt van gestuurd horizontaal boren met het detecteren van (mogelijke) conventioneel explosieven. De UXOscope opereert onder verantwoordelijkheid van Van den Herik.
 

Er is een boorkop ontwikkeld met een non-magnetische behuizing met magnetometers. Deze boorkop is gekoppeld aan een Gyro Steering Tool, die op basis van gyrotechnologie zeer accuraat en in real-time de positie meet van de boorkop tijdens het boren. De UXOscope maakt het mogelijk om op moeilijk bereikbare plekken ondergronds detectieonderzoek uit te voeren.
 

Meer informatie over het plan van aanpak vindt u 

hier

PDF-pictogram hier
Media Folder: 

De stand van zaken vindt u

hier

PDF-pictogram hier
Media Folder: 

Meer details over UXOscope vindt u hier