Selectieve Onttrekking IJmuiden
In onderaanneming voeren we diverse werkzaamheden uit die moeten bijdragen aan Lees meer..
Quackstrand
In opdracht van Staatsbosbeheer realiseren we de bouw van een steiger en Lees meer..
Steenbestorting Koninginnebrug
Dit project omvat het aanvullen van de steenbestorting rondom de Koninginnebrug Lees meer..
Offshore Terminal Rotterdam
In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam bouwen we (als onderaannemer) samen Lees meer..
Verwijdering DPO-leidingen
Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) is een onderdeel van Defensie Materieel Lees meer..
Baggerwerk Julianahaven te Eemshaven
Van den Herik heeft in opdracht van BUSS Terminal Eemshaven B.V. een baggerwerk Lees meer..
Suppletie Dishoek, Zoutelande en Julianadorp
Van den Herik gaat in opdracht van Rijkswaterstaat een suppletie voor de kust Lees meer..
verruiming van het traject Berg-Obbicht in het Julianakanaal
Van den Herik - Sliedrecht heeft opdracht gekregen voor het uitvoeren van het Lees meer..
N-307 Roggebot-Kampen
De combinatie Roggebot (Mobilis, Van Gelder en Van den Herik) heeft opdracht Lees meer..
Bubble Barrier Amsterdam
Begin november 2019 is de Bubble Barrier officieel geopend: een ‘scherm’ van Lees meer..
Overnachtingsplaatsen Merwede vluchthaven Gorinchem
Van den Herik - Sliedrecht heeft, in combinatie met Strukton Civiel West, de Lees meer..
Initialdamm Medemrinne
Van den Herik GmbH heeft in combinatie met Van den Herik Kust- en Oeverwerken B Lees meer..
Dijkversterking dijkring 74 Neer
Van den Herik - Sliedrecht, heeft in combinatie met Strukton Civiel Zuid, de Lees meer..
Dijkverbetering Twentekanaal
Van den Herik - Sliedrecht heeft opdracht gekregen voor de uitvoering van het Lees meer..
Meerjarig in standhouden van het natte areaal in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Midden Nederland
Van den Herik - Sliedrecht heeft, in combinatie met BAM Infra B.V., de opdracht Lees meer..
Bodembescherming Spijkenisserbrug
Van den Herik-Sliedrecht werkt aan de bodembescherming en het versterken van Lees meer..
De Lange Vlieter: Voorzuivering
Van den Herik-Sliedrecht werkt aan het groot onderhoud van ‘drinkwaterplas’ De Lees meer..
Meerjarig onderhoud PC Rijntakken
Van den Herik voert in opdracht van Rijkswaterstaat het meerjarig onderhoud aan Lees meer..
Uitbreiding sluis Eefde
In opdracht van aannemerscombinatie Lock to Twente (L2T) werkt Van den Herik- Lees meer..
Baggeren Flemhuder See
Van den Herik GmbH heeft in opdracht van WSA Kiel-Holtenau werkzaamheden Lees meer..
Onderhoud kribben Elbe
In opdracht van de 'Wassertraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Dresden' werkt Van Lees meer..
Heropenen Roode Vaart en herinrichting Markt Centrum Zevenbergen
Van den Herik-Sliedrecht werkt met de bouwcombinatie Rasenberg/Colijn/Van den Lees meer..
Verbeteren waterkwaliteit spaarbekken De Gijster
Van den Herik-Sliedrecht werkt aan het project ‘Verbeteren waterkwaliteit Lees meer..
Reconstructie Zijkanaal D, 2e fase
De combinatie Van den Herik-Colijn werkt aan het project “Reconstructie Lees meer..
Variabel onderhoud hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl
Van den Herik-Sliedrecht werkt met de partners Spie Nederland B.V. en Jansma Lees meer..
Pilotsuppletie Amelander Zeegat - Kustgenese 2.0
Van den Herik heeft in opdracht van Rijkswaterstaat gewerkt aan een Lees meer..
Baggeren Sandfalle / Seekanal Rostock
Van den Herik GmbH heeft in opdracht van WSA Stralsund baggerwerkzaamheden Lees meer..
Vervanging oeverconstructie Kanaal door Voorne
Van den Herik werkt, in opdracht van de Gemeente Hellevoetsluis, aan het Lees meer..
Zandsuppletie Zeeuws-Vlaanderen
Van den Herik gaat in opdracht van Rijkswaterstaat een zandsuppletie voor de Lees meer..
Baggerwerk Normandië 2018-2022
Van den Herik werkt met haar Franse dochteronderneming Eco Systèmes de Dragage Lees meer..
Onderhoud Baanhoek Bekkendijk Dordrecht
Van den Herik heeft  opdracht van Evides Waterbedrijf gekregen voor het Lees meer..
Aanleg natuurvriendelijke oevers Nassauhaven Rotterdam
In opdracht van de Gemeente Rotterdam werkt Van den Herik in de Nassauhaven Lees meer..
OCE Jachthaven Den Helder
Van den Herik verricht in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf detectie- en Lees meer..
Versterking inlaat Passewaaij
In opdracht van Staatsbosbeheer herstellen wij de oevers nabij de in 2015 Lees meer..
Ophogen terrein Energypark-west Eemshaven
Van den Herik werkt aan het ophogen van Energypark-west terrein in de Eemshaven Lees meer..
Ontwerpen en realiseren Passeervak Noord Julianakanaal
Van den Herik Sliedrecht werkt aan de realisatie van het Passeervak Noord in Lees meer..
Afdekken leiding DPO
In opdracht van Defensie Pijpleidingen Organisatie (DPO) heeft Van den Herik Lees meer..
Baggeren Het Plaatje Sliedrecht
Van den Herik Sliedrecht voert het project 'Baggerwerkzaamheden Het Plaatje Lees meer..
Bodembescherming 't Killetje Breskens
Van den Herik Sliedrecht voerde het project ‘Bodembescherming ’t Lees meer..
Groot onderhoud sluisdeuren buitenhoofd Hartelsluis te Rotterdam
In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam werken wij aan de sluisdeuren van de Lees meer..
UXO Works offshore Wind Farm Norther
In opdracht van Norther N.V. voeren wij het project ‘UXO WORKS Offshore Lees meer..
Strandsuppletie Borkum, Duitsland
In opdracht van de Wasserstraßen- und Schiffahrtsamt Emden voerden wij een Lees meer..
OCE baggeren Vinkbrug Leiden
In opdracht van de Gemeente Leiden hebben wij het project “NGE Baggeren Lees meer..
Verruiming vaargeul Eemshaven-Noordzee/MKD
Van den Herik Kust & Oeverwerken werkte aan de verruiming van de vaarweg Lees meer..
Oeververvanging Gouwe, traject T9.1W
Van den Herik heeft het project 'oeververvanging Gouwe', traject T9.1W Lees meer..
Gouwe Oeververvanging
Groot onderhoud Flakkeese Spuisluis
Van den Herik Kust & Oeverwerken heeft in samenwerking met Spie Nederland B Lees meer..
Grevelingendam
Attero Moerdijk
Van den Herik bouwt in opdracht van Cordeel Nederland B.V. een tweetal Lees meer..
Deltanatuur Spuimonding Oost
Van den Herik Kust & Oeverwerken heeft het project 'Deltanatuur Lees meer..
Vooroeververdediging Afsluitdijk
Van den Herik heeft de Afsluitdijk ter hoogte van km 18,3 en km 19,5 versterkt Lees meer..
Afsluitdijk
Uitbreiding rederijsteiger Thorn
Van den Herik heeft van april 2016 tot juni 2016 het werk 'uitbreiding Lees meer..
OCE onderzoek voormalig oud kazerneterrein
In 2013 is Van den Herik gestart met het OCE onderzoek op Crailo. Het voormalig Lees meer..
Onderwatersuppletie Bloemendaal-Zandvoort
In opdracht van Rijkswaterstaat voerden wij de onderwatersuppletie nabij Lees meer..
Bodembescherming Zeekade Grote Houtkade
Van den Herik Kust & Oeverwerken voerde het project ‘Bodembescherming Lees meer..
Herstel onderwateroevers Spui en Oude Maas
Van begin tot medio 2016 heeft Van den Herik Kust & Oeverwerken het project Lees meer..
Onderhoud Twentekanaal en IJsseldelta
Van 1 december 2014 tot 1 december 2020 voert de combinatie BAM Infra – Van den Lees meer..
Dijkversterking Spui-West
In opdracht van het Waterschap Hollandse Delta heeft Van den Herik Sliedrecht Lees meer..
OCE werkzaamheden Natuurvriendelijke oevers Maas, 2e tranche
Op het project 'Natuurvriendelijke oevers Maas, 2e tranche', voerde Van Lees meer..
Dijkversterking Ameland
In opdracht van Wetterskip Fryslân werkt de Combinatie Herik-Jansma Drachten Lees meer..
Vaarwegmarkering Langsdammen Waal
Het project Vaarwegmarkering Waal is uitgevoerd in onderaanneming voor de Lees meer..
Variabele maatregelen E/W/C district Zee en Delta Noord, Perceel 2
Eind maart 2015 heeft Van den Herik Kust- & Oeverwerken samen met SPIE Lees meer..
Reconstructie Veerdam Ameland
Van den Herik Kust & Oeverwerken heeft het project "Reconstructie Lees meer..
Verbeteren glooiingsconstructie t.p.v. de Roompot en Hansweert
Van den Herik Kust & Oeverwerken heeft het project "verbeteren Lees meer..
Herstel onderloopsheid kade en waterbodem Scheveningen - De Pijp
Van januari tot april 2015 heeft Van den Herik Kust & Oeverwerken gewerktt Lees meer..
Seafloor ferrous anomaly investigation and UXO removal Luchterduinen
In april en augustus 2014 heeft Van den Herik Kust & Oeverwerken namens Lees meer..
Laakzone fase B
Van den Herik werkte aan het project "Laakzone Fase B", wat een Lees meer..
Baggeren diverse havenbekkens in de binnenstad van Rotterdam
Van den Herik Kust & Oeverwerken heeft het project "Baggeren diverse Lees meer..
Aanleg Beatrixhaven fase 3 in de Eemshaven
Van den Herik heeft samen met Liebregts B.V. gewerkt aan de aanleg van de Lees meer..
OCE Waterfront Harderwijk
Van den Herik heeft OCE werkzaamheden te Harderwijk uitgevoerd.  Lees meer..
Ontwerp en realisatie EBS BIOHub, steiger Zuidzijde in de Beneluxhaven
In opdracht van Geka Bouw B.V. was Van den Herik Kust & Oeverwerken Lees meer..
Baggerwerk Normandië
Van den Herik en haar Franse dochteronderneming Eco Systèmes de Dragage zijn Lees meer..
Meerjarig B&O in beheersgebied RWS Oost-Nederland
Van den Herik was verantwoordelijk voor het meerjarig beheren en in stand Lees meer..
Bescherming gaszinkers Oude Maas
In 2013 heeft Van den Herik werkzaamheden uitgevoerd ter bescherming van de Lees meer..
Gedeeltelijke verwijdering scheepswrakken
Van den Herik heeft in opdracht van Rijkswaterstaat twee scheepswrakken Lees meer..
Ontwerpen en uitvoeren vispassage en zoutwaterafvoersysteem Afsluitdijk
Van den Herik heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een vispassage en Lees meer..
Opsporen Conventionele Explosieven Rotterdam
In de periode 2012-2015 heeft Van den Herik het raamcontract voor het opsporen Lees meer..
Kribverlaging Waal fase 3
Van den Herik heeft in combinatie met Boskalis B.V. 250 kribben verlaagd en Lees meer..
Omlegging Zuid-Willemsvaart
Van den Herik nam deel in de Combinatie WillemsUnie die het omvangrijke project Lees meer..
Baggerwerkzaamheden La Rochelle, Frankrijk
In 2011 en 2012 heeft Van den Herik baggerwerkzaamheden uitgevoerd in de haven Lees meer..
La Rochelle dragage
Strandsuppletie Domburg
In opdracht van Rijkswaterstaat voerde Van den Herik in 2012 de strandsuppletie Lees meer..
Strandsuppletie
Natuurvriendelijke oevers 2e Tranche
Van den Herik heeft natuurlijke oevers gerealiseerd langs de Maas.  Lees meer..
Natuurvriendelijke oever
Dijkversterking BAS
Van den Herik realiseerde in combinatie met Boskalis de dijkversterking op het Lees meer..
Oeververdediging Nedersaksische oever Elbe
Van den Herik GmbH heeft in combinatie het project Oeververdedigingsconcept aan Lees meer..
Natuurontwikkeling Tongplaat
Van den  Herik heeft in de periode 2010-2012 het project ' Lees meer..
Luchtfoto Tongplaat
Nieuwbouw duikbassin Defensie, duikschool Den Helder
Van den Herik heeft het duikbassin voor de Defensie DuikSchool (DDS) op de Lees meer..
Duikbassin
Verbeteren waterkering Harlingen
Van den Herik-Jansma verving waterkering Harlingen door betonnen waterkering Lees meer..
Harlingen kademuur
Ondiepe Zones Ketelmeer en Zwarte Meer
In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Van den Herik Sliedrecht het project Lees meer..
Snoek