• Ontwerp en realisatie EBS BIOHub, steiger Zuidzijde in de Beneluxhaven

 • Kust- & oeverwerken

  In opdracht van Geka Bouw B.V. was Van den Herik Kust & Oeverwerken verantwoordelijk voor het ontwerpen en realiseren van de waterbodem als onderdeel van het werk 'Ontwerp en Realisatie EBS BIOHub, Steiger Zuidzijde in de Beneluxhaven'. 

   

  Het gehele werk is door het Havenbedrijf N.V. (Opdrachtgever) opgedragen aan Geka Bouw B.V. (Hoofdaannemer).

   

  De inhoud van het contract omvatte in hoofdlijnen het ontwerpen en realiseren van de uitbreiding van de capaciteit van de afmeervoorziening van de huidige steiger en een extra zeesteiger aan de zuidzijde van de bestaande accommodatie. Om deze uitbreiding toegankelijk te maken voor de scheepvaart is in totaal ca. 203.000 m3 worden gebaggerd (ca. 60.000m3 slib en 143.000m3 zand). Het ontwerp van de taluds diende door Van den Herik te worden gemaakt. Uitgangspunt was taluds met een helling van 1:3.