• Variabel onderhoud hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

 • Kust- & oeverwerken

  Van den Herik-Sliedrecht werkt met de partners Spie Nederland B.V. en Jansma Drachten B.V. aan het project ‘Variabel onderhoud hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl’. Opdrachtgever is Rijkswaterstaat PPO. 

  Het project omvat het onderhoud aan oevers en diverse bruggen en sluizen in de 118 km lange hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, zoals het aanbrengen van damwanden, het uitvoeren van conserveringswerkzaamheden, maar ook het onderhoud van asfalt- en betonconstructies.

  Het variabel onderhoud is nodig om de kwaliteit van deze belangrijke vaarweg te waarborgen. 

   

  De hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl bestaat uit 3 kanalen: het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborgkanaal en het Eemskanaal. De vaarweg maakt Groningen en Friesland toegankelijk voor de beroeps- en recreatievaart en het verbindt Noord-Duitsland met de belangrijke havens van Amsterdam en Rotterdam. 

   

  De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2018 en worden uiterlijk medio 2019 afgerond.