• Kribverlaging Waal fase 3

 • Kust- & oeverwerken

  Van den Herik heeft in combinatie met Boskalis B.V. 250 kribben verlaagd en langsdammen aangebracht op de Waal tussen Tiel en Gorinchem.

   

  In december 2012 heeft de combinatie Van den Herik - Boskalis B.V. de opdracht gekregen voor het verlagen van 250 kribben en het aanleggen van langsdammen met oevergeul op de Waal tussen Tiel en Gorinchem.

   

  Het project Kribverlaging Waal is een van de maatregelen van het landelijke hoogwaterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier.

   

  Op het traject tussen Nijmegen en Gorinchem zijn de kribben aan beide zijden van de rivier met gemiddeld 1 meter verlaagd. Door de kribverlaging en langsdammen vindt het water op de Waal gemakkelijker zijn weg, terwijl de vaargeul behouden blijft. Deze maatregel zorgt ervoor dat de waterstand bij zeer hoogwater (16.000 m3/sec bij Lobith) daalt met 6 tot 12 centimeter.

  IMG_2999.JPG

  Media Folder: 

  Tijdens de werkzaamheden in de vaarweg diende de hoofdtransportas van wereldhaven Rotterdam en ‘Hinterland Ruhrgebiet’ in volle nautische functie te blijven. De uitdaging in dit project was om het scheepvaartverkeer absoluut niet te hinderen tijdens uitvoering.

  De combinatie is in het voorjaar van 2013 gestart met de uitvoering, eind 2015 zijn de werkzaamheden afgerond. In maart 2016 heeft de officiële oplevering plaats gevonden.