• Offshore Terminal Rotterdam

 • Baggeren & Suppleties

  In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam bouwen we (als onderaannemer) samen met Van Hattum en Blankevoort aan de nieuwe Offshore Terminal Rotterdam (OTR). Er komt er een 200 meter lange nieuwe diepzeekademuur. Deze kademuur wordt gebruikt door Sif Group.

   

   

  De bestaande kade is vanwege de toenemende vraag aan windmolenparken op zee toe aan uitbreiding. Samen met betonbouwer Van Hattum & Blankevoort bouwen we de kademuur. Middels nat en droog grondverzet maken we het gebied klaar voor de aanbreng van de betonnen constructie. De nieuwe kade is 200 meter lang met een kerende hoogte van circa 30 meter. Er is een bestaande glooiing, deze verwijderen we eerst, vervolgens graven we de bouwput af en brengen we drainage koffers aan, zodat we in het droge aan de kadeconstructie kunnen werken. In totaal baggeren we met TSHD Charlock op duurzame wijze 200.000 kuub.

   

  De uiteindelijke gebruiker van de diepzeekademuur is Sif Group. Sif is een bouwer van monopiles, buizen die afmetingen kennen tot wel 120 meter lang en met een diameter van wel 11 meter. De monopiles worden gebruikt om Offshore windparken te realiseren. Gigantische offshore installatieschepen laden de monopiles, eenmaal offshore worden de monopiles in de zeebodem geheid als fundatie voor windturbines.