• Gedeeltelijke verwijdering scheepswrakken

 • Baggeren & Suppleties

  Van den Herik heeft in opdracht van Rijkswaterstaat twee scheepswrakken verwijderd.

   

  Wrakberging

  Media Folder: 
  Op 16 januari 2013 gunde Rijkswaterstaat aan Van den Herik Kust & Oeverwerken de opdracht om op twee wraklocaties de vaargeulen op de benodigde diepte te brengen voor de scheepvaart. Het gaat om het wrak van de 'Ariana' in de Westerschelde en een onbekend wrak in de Zuider Stortemelk. Deze wrakken moeten gedeeltelijk verwijderd worden, zodat ze niet langer in de weg liggen voor de scheepvaart.

   

   

  Het project omvatte het realiseren van de vereiste vrije waterdiepte door het verwijderen van de ter plaatse aanwezige wrakken.

   

   

  Wrak 'Ariana' Westerschelde

  Het wrak 'Ariana' is een Fins met erts geladen stoomvrachtschip dat in 1952 aan de grond gelopen is. Het bevindt zich in het beheersgebied van Rijkswaterstaat, in de Geul van Baarland, Westerschelde in Zeeland. De Geul van Baarland is een onderdeel van de nevenvaargeul tussen de Sloehaven van Vlissingen en Hansweert.

   

  Onbekend wrak Zuider Stortermelk

  De historie van het wrak in de Zuider Stortemelk is onbekend. Het bevindt zich in het beheersgebied van Rijkswaterstaat in de Zuider Stortemelk ten noorden van Vlieland op de Noordzee. De Zuider Stortemelk is de enige gemarkeerde vaargeul tussen Vlieland en Terschelling.

   

  Het bergen van het wrak 'Ariana' en het wrak in de Zuider Stortemelk zijn twee van in totaal vier scheepswrakken die Rijkswaterstaat in 2013 tot 2016 gedeeltelijk of geheel verwijdert uit vaarroutes.

   

  Beide wrakken zijn inmiddels geborgen en het project is opgeleverd naar tevredenheid van de opdrachtgever.

  Kijk voor meer informatie over het project op www.rijkswaterstaat.nl/scheepswrakken.