• Baggerwerk Julianahaven te Eemshaven

  • Baggeren & Suppleties

    Van den Herik heeft in opdracht van BUSS Terminal Eemshaven B.V. een baggerwerk in de Julianahaven te Eemshaven uitgevoerd.


     

    Tijdens hefwerkzaamheden in de Julianahaven kwamen onveilige situaties voor. Dit had te maken met de onstabiele ondergrond in de haven. Om dit probleem op te lossen heeft Van den Herik deze ondergrond gebaggerd en een stevige grove zandlaag aangebracht in 12 fases. Door deze stevige ondergrond kunnen de spudpalen van de hefplatformen stabiel in de ondergrond staan en worden onveilige situaties voorkomen.

    In totaal hebben wij ca. 70.000 m3 gebaggerd en ca. 73.000 m3 zand aangebracht.