• Strandsuppletie Borkum, Duitsland

 • Baggeren & Suppleties

  In opdracht van de Wasserstraßen- und Schiffahrtsamt Emden voerden wij een strandsuppletie uit voor de kust van Borkum, Duitsland. 

   

  De strandsuppletie was nodig om de kust te versterken. Het eiland Borkum kende een aantal plekken waar bij hoog water geen strand meer is en het zeewater tot aan de promenade reikt. Na uitvoering van de werkzaamheden heeft Borkum over een breedte van 1500 m weer een strand. Hiermee is de kustlijn weer versterkt en het achterland beschermd tegen het zeewater. 

   

  Duurzaam


  De innovatieve TSHD Charlock zoog in de vaargeul zand op, welke via een leiding het strand opgespoten is. Daar is het zand verder verspreid. In totaal is er ca. 430.000 kuub zand aangebracht.


  Het zand kwam rechtstreeks vanuit een ander project van van den Herik Sliedrecht, de Verruiming Vaargeul Eemshaven-Noordzee. Goede zorg voor het milieu en een duurzame omgang met materialen spelen een leidende rol binnen onze organisatie. Waar mogelijk worden materialen hergebruikt. In dit geval gebruikten wij het vrijgekomen zand uit de vaargeulverruiming direct om de kust van Borkum te versterken!