• Verruiming vaargeul Eemshaven-Noordzee/MKD

 • Baggeren & Suppleties

  Van den Herik Kust & Oeverwerken werkt aan de verruiming van de vaarweg Eemshaven-Noordzee en aanleg Marconi Kwelderlandschap Delfzijl. 

   

  In februari heeft Van den Herik het werk 'verruiming vaargeul Eemshaven-Noordzee / Marconi Kwelder Landschap Delfzijl (perceel 3)' aangenomen. Het werk, in opdracht van Rijkswaterstaat PPO, omvat de verruiming van ca. 42 km. vaarweg tussen de Eemshaven en de Noordzee en de aanleg van een vogelbroedeiland en kwelderlandschap. Door het verruimen van de vaargeul verbetert de bereikbaarheid van de Eemshaven en het maakt de verdere ontwikkeling van de Eemshaven als energiehaven mogelijk.

   

  Duurzame omgang met materiaal

   

  Het vrijkomende materiaal wordt o.a. hoogwaardig hergebruikt. Zo wordt een gedeelte (keileem) gebruikt voor de aanleg van een vogelbroedeiland nabij de Eemshaven. Een ander deel (o.a. zand) wordt gebruikt voor een kweldergebied van ca. 50 ha. nabij Delfzijl. Ter bescherming van dit kweldergebied leggen we een breukstenen dam en oever aan over een lengte van ca. 2 km. Ook gebruiken we een deel van het zand voor het nabijgelegen project 'Strandsuppletie Borkum'. Zo wordt vrijgekomen zand vanuit de vaarwegverruiming direct toegepast om de kust bij Borkum te versterken! 
  Het resterende materiaal passen we toe op een drietal verspreidingslocaties (P0, P1 en P3).

   

  Niveau 5 op de CO₂-prestatieladder

  Het project is een niveau 5 project op de CO₂-prestatieladder. Een groot deel van het baggerwerk wordt verricht met de innovatieve T.S.H.D. Charlock. Deze nieuwbouw 'clean ship' gecertificeerde hopper is in 2016 in de vaart genomen en direct gestart op het project te Bloemendaal-Zandvoort. De vaarwegverruiming is het 2e project van dit schip.

   

  Meer informatie

  Meer informatie over het project vind je op de website van Rijkswaterstaat.

   

  Foto en infographic: Rijkswaterstaat (https://beeldbank.rws.nl