• Snoek

  Ondiepe Zones Ketelmeer en Zwarte Meer

 • Snoek
 • Baggeren & Suppleties

  In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Van den Herik Sliedrecht het project "Aanleg ondiepe zones Ketelmeer en Zwarte Meer" uitgevoerd. 

   

  Het Ketelmeer en Zwarte Meer hebben een belangrijke ecologische functie. Deze meren zijn aangewezen Natura2000-gebied. In de huidige situatie voldeden deze meren niet volledig aan de gestelde ecologische doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de N2000 doelstelling. Zo ontbrak een uitgebreide oevervegetatie voor de leefruimte van rietvogels, zoals de Karekiet, en zorgden de steile oevers ervoor dat waterplanten, als leefgebied voor vis en waterdiertjes, zich maar beperkt konden ontwikkelen.

   

  Verbeteren ecologische kwaliteit
  Ter verbetering van de ecologische kwaliteit van het Ketelmeer en het Zwarte Meer zijn door Van den Herik ondiepe zones aangelegd. Deze zijn deels beplant met riet. Dit gebeurde op de volgende plekken:

  • Westelijke oever van het baggerdepot IJsseloog in het Ketelmeer
  • Koppen van de eilanden in de IJsselmonding N1 en M1
  • Aanleg van een tweetal ondiepe zones ('eilandjes') in het noordelijke deel van het Zwarte Meer

   

  Duurzaam gebruik materiaal

  Het benodigde ophoogmateriaal is in het Ketelmeer gewonnen. Een cutterzuiger heeft het ophoogmateriaal ontgraven. Dit is naar de werklocaties vervoerd en ter plekke geprofileerd. Vervolgens zijn rietzones aangebracht. Deze bestonden uit rietplaggen die zijn gewonnen op het Ketelmeereiland N1. Ter bescherming van de ondiepe zones tegen omgevingsinvloeden zijn op een aantal locaties houten palenrijen met hergebruikt breuksteen aangebracht. In de eerste jaren van ontwikkeling van de rietzone wordt bij de eilanden in de IJsselmonding damwand hergebruikt die bij IJsseloog is verwijderd.

  P1070798.jpg

  Media Folder: 

   

  Grote foto 'snoek': John van Schie