• La Rochelle dragage

  Baggerwerkzaamheden La Rochelle, Frankrijk

 • La Rochelle dragage
 • Baggeren & Suppleties

  In 2011 en 2012 heeft Van den Herik baggerwerkzaamheden uitgevoerd in de haven te La Rochelle, Frankrijk.

   

  Het project omvatte het baggeren en afvoeren van circa 900.000 m3 specie. Daarnaast is een stukje bodembescherming langs de teen van een bestaande dijk (Digue du Bout Blanc) gemaakt, met behulp van geotextiel en stenen (0,5/1,0 ton).

  Het werk is een onderdeel van de uitbreiding van de jachthaven in de wijk Les Minimes.

   

  De te baggeren specie hadeen laagdikte van 1 tot 5 meter en is gestort op een locatie van 30 km. varen vanaf de haven.

  Op het project is onder andere gebruik gemaakt van inzet van onze sleephopperzuiger Christophorus, kraanponton Prins 5 en zeegaande onderlossers (Prins 2, Prins 3).

   

  Op vrijdag 16 maart 2012 is het project door Van den Herik afgerond. Ruim binnen de tijd en naar tevredenheid van de klant!