• Selectieve Onttrekking IJmuiden

 • Baggeren & Suppleties

  In onderaanneming voeren we diverse werkzaamheden uit die moeten bijdragen aan de realisatie van de Selectieve Onttrekking IJmuiden. De Selectieve Onttrekking is een maatregel tegen het verzilten van het Noordzeekanaal. 

  10.000 ton zout

  Bij het schutten van schepen door Zeesluis IJmuiden stroomt er vanwege de omvang straks ongeveer twee keer zo veel zout het Noordzeekanaal binnen als bij de huidige Noordersluis. Per schutting gaat het om zo’n 10.000 ton zout. Rijkswaterstaat neemt daarom maatregelen om het extra zout weer af te voeren en nadelige gevolgen van een te hoge zoutconcentratie in het Noordzeekanaal voor natuur, land- en tuinbouw en de drinkwatervoorziening in de omgeving te voorkomen.

   

  Werkzaamheden

  Van den Herik neemt diverse taken op zich. We duiken naar verdachte objecten, om ervoor te zorgen dat er in het gebied geen risico is op ontploffingen tijdens de verdere werkzaamheden. Ook verwijderen we de bestaande oeverconstructie, verwijderen we meerpalen, baggeren ca. 100.000 kuub en brengen we bodembescherming aan, bestaande uit zinkstukken met breuksteen en colloidaal (onderwaterbeton).