• Selectieve Onttrekking IJmuiden

 • Baggeren & Suppleties

  In onderaanneming voeren we diverse werkzaamheden uit die moeten bijdragen aan de realisatie van de Selectieve Onttrekking IJmuiden. De Selectieve Onttrekking is een maatregel tegen het verzilten van het Noordzeekanaal. 

  10.000 ton zout
  Bij het schutten van schepen door Zeesluis IJmuiden stroomt er straks, vanwege de omvang,  ongeveer twee keer zo veel zout het Noordzeekanaal binnen als bij de huidige Noordersluis. Per schutting gaat het om zo’n 10.000 ton zout. Rijkswaterstaat neemt daarom maatregelen om het extra zout weer af te voeren en nadelige gevolgen van een te hoge zoutconcentratie in het Noordzeekanaal voor natuur, land- en tuinbouw en de drinkwatervoorziening in de omgeving te voorkomen.
   


  Werkzaamheden
  Van den Herik voert diverse werkzaamheden uit.  Zo benaderen we verdachte objecten om ervoor te zorgen dat er in het gebied geen risico is op ontploffingen tijdens de verdere werkzaamheden, wordt de bestaande oeverconstructie verwijderd, worden er verschillende meerpalen verwijderd, wordt er ca. 100.000 m3 vervuilde baggerspecie verwijderd en ca. 450.000 m3 specie gebaggerd in het binnentoeleidingskanaal. Verder ontwerpen en realiseren wij ca. 25.000 m2 nieuwe bodembescherming/taludbescherming en brengen wij ca. 50.000 m3 aanvullingen (zand) en ca. 40.000 ton breuksteen aan.