• Verbeteren waterkwaliteit spaarbekken De Gijster

 • Baggeren & Suppleties

  Van den Herik-Sliedrecht werkt aan het project ‘Verbeteren waterkwaliteit spaarbekken De Gijster’. Het project voeren wij uit voor Evides Waterbedrijf.

  Het werk omvat het verdiepen van de ondiepe zones en het opvullen van de diepe putten in het spaarbekken. Daarnaast wordt langs het spaarbekken een talud van 1:15 gerealiseerd. Er worden maatregelen getroffen om de kwaliteit van het bekkenwater tijdens het werk gelijk te houden. Zo beperken we het aantal materieelstukken welke in het spaarbekken gaan werken. Daarnaast maken we gebruik van diverse speciale voorzieningen.

   

  Belangrijke zoetwatervoorraad

  Het spaarbekken vormt een belangrijke zoetwatervoorraad voor de drinkwater- en industriewaterproductie in Zuidwest-Nederland en Noord-Brabant. In het bekken is rivierwater opgeslagen uit de Maas. Met deze voorraad aan zoet water is het mogelijk om droge periodes te overbruggen en bij een lage kwaliteit Maaswater de inname te stoppen. Daarnaast vindt tijdens het verblijf natuurlijke voorzuivering plaats. Na verblijf in de spaarbekkens, gaat het water naar de zuiveringslocaties.

   

  Waterkwaliteit

  Op de ondiepe randen bevinden zich gedurende de zomermaanden blauwalgen en Quaggamosselen. Deze mosselen mogen niet droog komen te liggen. Daarom kan op dit moment het waterpeil in het spaarbekken niet te ver zakken en het bekken niet optimaal ingezet worden. Ook is de doorstroming in het bekken nu niet ideaal. De ondiepe randzone wordt daarom ontgraven en dit materiaal wordt op diepte in het spaarbekken gestort. Hierdoor verbetert de vorm van het bekken. Dit alles is nodig om de waterkwaliteit in het spaarbekken te waarborgen en het spaarbekken optimaal te kunnen inzetten. 

   

  Uniek transport over land en water

  Omdat het spaarbekken geen open verbinding met het vaarwater kent zijn de schepen over land en water naar het spaarbekken toe getransporteerd. Een unieke logistieke operatie! Kijk mee:

  Schepen over land en water voor het uitdiepen van een spaarbekken!

  Meer informatie over dit project is te vinden op deze website.