• Bodembescherming Spijkenisserbrug

 • Kust- & oeverwerken

  Van den Herik-Sliedrecht werkt aan de bodembescherming en het versterken van taluds in de Oude Maas bij de Spijkenisserbrug.

   

  De Spijkenisserbrug is een verkeersbrug over de Oude Maas, een belangrijke hoofdvaarweg met druk (zee)scheepvaartverkeer. De vaarweg is een van de belangrijkste routes voor scheepvaart vanaf de Noordzee, Hoek van Holland, richting Dordrecht en Moerdijk. Door de vele passerende schepen en de sterke stroming die de vaarweg kent, is in de afgelopen jaren erosie opgetreden aan de waterbodem. Voor het beschermen van de waterbodem wordt de bodem opgevuld met zand uit het project 'Verdieping Nieuwe Waterweg' en brengen we bodembescherming aan. Zo maken we de rivier toekomstbestendig. 

   

  De bodem wordt beschermd door het aanbrengen van grote zinkstukken die afgedekt worden met stortsteen. Vervolgens versterken we de taluds van de dijk bij Spijkenisse. Dit doen we door het aanbrengen van filtermateriaal met breuksteen, waarna het afgedekt wordt met een toplaag breuksteen. 

   

  De hinder voor de scheepvaart beperken we tot een minimum. Naar verwachting zijn de werkzaamheden van fase 1 in december 2018 gereed. Fase 2, het versterken van de taluds, is naar verwachting in maart 2019 gereed.