• Afdekken leiding DPO

 • Kust- & oeverwerken

  In opdracht van Defensie Pijpleidingen Organisatie (DPO) heeft Van den Herik een blootliggende brandstofleiding in de Maas afgedekt. 

   

  DPO exploiteert verscheidende kerosine transportleidingen in Nederland, die onderdeel uit maken van het NATO pijpleidingnetwerk. De transportleidingen zijn voor een groot deel aangelegd in de jaren ’50 en ’60. Door DPO is een inventarisatie uitgevoerd om de risico’s van ondiepe buisleidingen in kaart te brengen.

   

  Uit de inventarisatie is gebleken dat een brandstofleiding in de Maas, nabij Bokhoven, bloot is komen te liggen. De norm voor leidingen is 1,5 m onder de rivierbodem. Door erosie lag de leiding nu aan de oppervlakte van de rivierbodem.

   

  Voor het bedekken van de leiding is eerst zand gestort. Vervolgens is een zinkmat afgezonken, waarop 1.500 ton breuksteen is aangebracht. Deze constructie voorkomt erosie en beschermt de leiding voor de komende 20 jaar. 

   

  Zie ook het artikel in het Defensie magazine 'Materieel gezien'.