• Ontwerpen en realiseren Passeervak Noord Julianakanaal

 • Kust- & oeverwerken

  Van den Herik Sliedrecht werkt aan de realisatie van het Passeervak Noord in het Julianakanaal. Opdrachtgever is Rijkswaterstaat GPO.

   

  Rijkswaterstaat verruimt het Julianakanaal zodat in de toekomst grotere binnenvaartschepen elkaar en andere scheepvaart veilig kunnen passeren. Onderdeel van dit project is de realisatie van Passeervak Noord in het Julianakanaal, ten zuiden van de bocht van Elsloo.

   

  Het Julianakanaal wordt t.p.v. Passeervak Noord over een lengte van 1 km verruimd. Om het Passeervak Noord te realiseren verplaatsen we de bestaande dijk. Deze dijk wordt over een lengte van 1000 m ongeveer 30 m landinwaarts gelegd. Van den Herik gaat de aanleg van het passeervak 'droog' uitvoeren door een tijdelijke damwandconstructie aan te brengen. De werkzaamheden voeren we uit in drie fases, per fase realiseren we een werkvak van ongeveer 330 m. 

  Afbeelding 1 .jpg

  Media Folder: 

   

  Juli 2018: start aan derde en laatste fase van het project

  We zijn gestart aan het derde werkvak, de laatste fase, van het project. We verwijderen de damwandplanken uit het tweede werkvak en brengen deze in het derde werkvak aan. Vervolgens pompen we de bouwkuip drogen en verbreden we het laatste deel van het passeervak. De nieuwe kanaalbodem krijgt een bodembescherming bestaande uit (waterbouw)stenen welke met beton worden vastgelegd.

   

  Planning

  • Realiseren nieuwe Westelijke Kanaalweg: september - oktober 2017
  • Kappen aanwezige bomen: oktober 2017
  • Verleggen huidige dijk (in 3 fases): oktober 2017 - oktober 2018
  • Herplanten nieuwe bomen: najaar 2018