• Laakzone fase B

 • Constructieve waterbouw

  Van den Herik werkte aan het project "Laakzone Fase B", wat een onderdeel van het plan Laakzone is en waarmee een recreatieve zone tussen het gebiedsontwikkelingsproject Vathorst en Rengerswetering is gerealiseerd.

   

  Het doel van het project Laakzone Fase B was het realiseren van een breed recreatief aanbod van natuur‐ en landschapsgerichte recreatievormen in combinatie met het realiseren van nieuwe natuur. In hoofdlijnen omvatte het project het aanleggen van routestructuren voor wandelen, fietsen, paardrijden en varen.

   

  Voor het realiseren van het routenetwerk zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd :

   

  • Het uitvoeren van grondwerk ten behoeve van een aantal watergangen en kades
  • Het realiseren van vier verkeersbruggen
  • Het realiseren van een sluis
  • Het realiseren van een fietsbrug
  • Het realiseren van kleine waterbouwkundige constructies
  • Het inrichten van wegen en paden
  • Groenvoorziening
  • Verkeersmaatregelen
  • Coördinatie bij het verlegen van nutsvoorzieningen