• N-307 Roggebot-Kampen

 • Constructieve waterbouw

  De combinatie Roggebot (Mobilis, Van Gelder en Van den Herik) heeft opdracht gekregen voor het uitvoeren van het project N307 Roggebot-Kampen. 

  Het project is het sluitstuk van het programma Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, dat het rivierengebied van Nederland veiliger en mooier heeft gemaakt. Met het slopen van de Roggebotsluis kan bij hoogwater op de IJssel het water ook via het Reevediep worden afgevoerd naar het IJsselmeer. Ook geeft het project opnieuw een impuls aan de doorstroming op de verbinding Alkmaar-Zwolle.

  Doorstroming N307 beter
  Door de sloop van de sluis komt er op deze plek een nieuwe 300 meter lange brug, die aanzienlijk minder vaak open gaat voor de scheepvaart. Ter plekke krijgt de N307 ook een opwaardering: er worden parallelwegen aangelegd en maatregelen genomen voor fietsveiligheid.

   

  Project in hoofdlijnen
  De oude weg met rotonde bij de Roggebotsluis tussen het Vossemeer en het Drontermeer gaat plaats maken voor nieuwe infrastructuur met gescheiden oplossingen voor langzaam verkeer en snelverkeer. De Roggebotsluis, de huidige brug en de huidige waterkering worden verwijderd. Daarmee verdwijnt de scheiding tussen het Vossemeer en het Drontermeer en kan het water vrij doorstromen. Om de grote afstand van honderd meter tussen de beide oevers te overspannen wordt een nieuwe, deels beweegbare brug met een doorvaarthoogte van 7 meter gebouwd. Het beweegbare deel zal op afstand vanuit de centrale bedienkamer van de Provincie Flevoland bediend worden. Daarnaast moet er gebaggerd worden, wordt de primaire waterkering Drontermeerdijk versterkt en wordt er een bodemverdediging aangebracht.