• Quackstrand

  • Constructieve waterbouw

    In opdracht van Staatsbosbeheer realiseren we de bouw van een steiger en trailerhelling, in het recreatiegebied Quackstrand te Hellevoetsluis/Stellendam.

    Het gebied kent met name in de zonnigere periodes veel recreanten. Als laatste onderdeel van de kwaliteitsimpuls Quackstrand worden de trailerhelling en de het steiger gerealiseerd.
    Bij dit constructieve project komen veel disciplines samen. Zo brengen we het gebied in kaart middels peilingen en metingen en plaatsen we buispalen, voeren zand aan, brengen zinkstukken aan, afwerken met breuksteen en maken we de trailerhelling van beton.