• Heropenen Roode Vaart en herinrichting Markt Centrum Zevenbergen

 • Kust- & oeverwerken

  Van den Herik-Sliedrecht werkt met de bouwcombinatie Rasenberg/Colijn/Van den Herik aan het project ‘Heropenen Roode Vaart en herinrichting Markt Zevenbergen’, een mooi bouwproject midden in het centrum van Zevenbergen.

  Opdrachtgever is de Gemeente Moerdijk namens de zogeheten SOK-partners (Provincie Noord-Brabant, Provincie Zeeland, Waterschap Brabantse Delta en Gemeente Moerdijk).  

   

  Het werk omvat het heropenen van de, in de jaren ’70 gedempte, haven de Roode Vaart welke dwars door het centrum van Zevenbergen loopt. Er is momenteel geen watergang te zien in het centrum. Het centrum zal dus een andere uitstraling gaan krijgen, nadat de gracht met nieuwe kademuren en nieuwe inrichting is aangelegd.

  De nieuwe watergang wordt verbonden via ondergrondse buizen (duikers) met de huidige Roode Vaart, gelegen aan de Noord- en Zuidkant van Zevenbergen. Ook worden er enkele fiets-/voetgangersbruggen, een verkeersbrug en drijvende steigers gerealiseerd. Daarnaast wordt De Markt, een centraal plein in het centrum van Zevenbergen, volledig heringericht.

  De Roode Vaart wordt van cruciaal belang in de zoetwatervoorziening voor de regio West-Brabant. De haven krijgt hiermee toevoer van fris water, een goede doorstroming en het wordt mogelijk gemaakt om te recreëren. 

   

  Uitdagingen uit het verleden

  Het project kent een aantal uitdagingen. Van de eerder gedempte Roode Vaart zijn nog oude kademuren aanwezig. Deze oude kademuren zullen waar nodig worden verwijderd en er komen nieuwe kademuren voor in de plaats.

  Daarnaast is uit historisch onderzoek gebleken dat er op deze locatie tijdens de Tweede Wereldoorlog flink gevochten is. Het is mogelijk dat er restanten munitie in de bodem zitten, die tijdens de werkzaamheden aangetroffen kunnen worden. De bouwcombinatie kent een gespecialiseerde afdeling die zich volledig richt op het Opsporen van Conventionele Explosieven.

   

  Toepassing innovatieve detectiemethode

  Voordat er grondroerende werkzaamheden plaatsvinden zullen de verdachte locaties eerst gedetecteerd worden. Hiervoor wordt o.a. een nieuwe, innovatieve, detectiemethode ingezet: UXOscope. De UXOscope is een ondergrondse detectiemethode die het mogelijk maakt om onder infrastructurele voorzieningen te detecteren. Het is een zeer snelle en veilige manier van detecteren die nauwelijks omgevingshinder veroorzaakt. 

   

  Oog voor de omgeving

  De werkzaamheden vinden plaats middenin het centrum van Zevenbergen, waar we te maken hebben met een druk bebouwde omgeving, een winkelhart en diverse infrastructuur. De bereikbaarheid en bouwkundige staat van de directe omgeving spelen gedurende het hele project een grote rol. 

   

  Project gereed in 2020

  Na afronding van het project heeft Zevenbergen weer een centrum dat past bij de rijke historie van het stadje en bij de regiofunctie voor de gemeente Moerdijk. De oplevering van het werk is voorzien in het voorjaar van 2020.

   

  Meer informatie over het project is te lezen op de website Centrumontwikkeling Zevenbergen.

   

  Kijk hieronder naar een filmpje van de innovatieve detectiemethode UXOscope:

  UXOscope filmpje