• De Lange Vlieter: Voorzuivering

 • Kust- & oeverwerken

  Van den Herik-Sliedrecht werkt aan het groot onderhoud van ‘drinkwaterplas’ De Lange Vlieter in Middel-Limburg.

   

  Het onderhoud aan het bekken is nodig om het bekken ook toekomstig goed dienst te laten doen als voorraadbekken voor de drinkwaterproductie door WML (Waterleiding Maatschappij Limburg).

   

  De Lange Vlieter bestaat uit twee delen: een analysebekken en een hoofdbekken. Onze werkzaamheden vinden plaats in het kleinere analysebekken. Hier plaatsen we een flocculator, welke zorgt voor de eerste zuivering van het water. Ook leggen we een 360 m lange bezinkstraat aan, waardoor onopgeloste overige deeltjes uit het water kunnen bezinken. Daarnaast realiseren we een loswal waarop in de toekomst het op te baggeren bezinksel aan land gebracht kan worden.

  Het tweede deel van het werk betreft het vervangen van het huidige scheidingsscherm tussen het analysebekken en het grotere hoofdbekken.

   

  Door al deze aanpassingen is toekomstig minder onderhoud noodzakelijk aan het waterbekken. De waardevolle natuur rondom de oevers wordt daarmee minder verstoord en terugkerende kosten worden bespaard. 

   

  Meer informatie is te lezen op de website van WML.