• Dijkversterking

  Dijkversterking BAS

 • Dijkversterking
 • Kust- & oeverwerken

  Van den Herik realiseerde in combinatie met Boskalis de dijkversterking op het traject Bergambacht, Ammerstol, Schoonhoven.

   

  Dijkversterking

  Media Folder: 

  Van 2010 tot 2014 heeft Van den Herik Kust & Oeverwerken in combinatie met Boskalis en Volker Staal en Funderingen de dijkversterking Bergambacht – Ammerstol – Schoonhoven uitgevoerd. Deze dijkversterking aan de noordzijde van de Lek sluitte mooi aan op de dijkversterking van de Lekdijk ter hoogte van Lekkerkerk welke de combinatie ook in uitvoering heeft gehad.

   

  De dijkverzwaring bestond in hoofdzaak uit een verzwaring in klei. Op trajecten waar de bebouwing dicht langs de dijk staat, zoals in Ammerstol, zijn andere technieken toegepast. Afhankelijk van de specifieke lokale omstandigheden werden stalen damwanden of diepwanden aangebracht om de veiligheid van de achterliggende polder ook bij extreem hoog water te garanderen. Na voltooiing van de dijkverzwaring is de dijk weer opnieuw ingericht en geasfalteerd.