• Vervanging oeverconstructie Kanaal door Voorne

 • Kust- & oeverwerken

  Van den Herik werkt, in opdracht van de Gemeente Hellevoetsluis, aan het vervangen van de oeverconstructie in het Kanaal door Voorne te Hellevoetsluis (fase 1).

   

  Het werk omvat het vervangen van de huidige houten damwandconstructie door een nieuwe stalen damwandconstructie.


  Voor het aanbrengen van de nieuwe constructie verwijderen we eerst de huidige oeverbekleding en een deel van de bestaande constructie. Hierna brengen we, over een lengte van 325 m, de nieuwe stalen damwanden vanaf het water aan. Met oog op hinderbeperking voor de omgeving hanteren we een ‘trillingsarme’ methode.


  Verouderde oeverconstructie


  Het vervangen van de oeverconstructie is nodig omdat de huidige constructie verouderd was en niet meer voldeed. Door het vervangen van de oeverconstructie versterken we de oevers van het Kanaal door Voorne en blijft hiermee het achterland beschermd tegen het water.
  Naar verwachting starten de werkzaamheden medio februari 2018 en ronden we het werk uiterlijk 1 april 2018 af (fase 1).