• Gouwe Oeververvanging

  Oeververvanging Gouwe, traject T9.1W

 • Gouwe Oeververvanging
 • Kust- & oeverwerken

  Van den Herik heeft het project 'oeververvanging Gouwe', traject T9.1W uitgevoerd.

   

  De Gouwe is een door beroeps- en recreatievaart druk bevaren vaarweg. Wachtplaatsen ten noorden van de spoorbruggen in de Gouwe voldeden niet aan de gestelde diepte-eis van 3.90 m. Om de wachtplaatsen te kunnen verdiepen vervingen we de bestaande oeverconstructies op verschillende locaties. 

   

  Van den Herik was naast de uitvoering ook verantwoordelijk voor het ontwerp. In september 2016 startten we met OCE werkzaamheden (Opsporen Conventionele Explosieven). Daarna zijn de bestaande oeverconstructie gesloopt, damwandconstructies aangebracht en hebben we baggerkwerkzaamheden in de watergang uitgevoerd. 

   

  Samenwerking met De Klerk Waterbouw

  Van den Herik werkte samen met De Klerk Waterbouw aan dit project.

   

  De werkzaamheden zijn medio 2017 afgerond.