• Onderhoud Twentekanaal en IJsseldelta

 • Kust- & oeverwerken

  Van 1 december 2014 tot 1 december 2020 voert de combinatie BAM Infra – Van den Herik Twentekanalen, het prestatiecontract Twentekanalen en IJsseldelta uit. Het vijfjarige project, met een optie tot twee keer verlenging met een jaar, is een opdracht van Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland.

  Het project omvat in grote lijnen het algehele onderhoud van diverse waterwegen en de bijbehorende bruggen, sluizen en dammen. Het projectgebied bevat de rivier de IJssel en de Twentekanalen met een totale lengte van meer dan 200 km.

  Het gaat om de volgende waterwegen:
  • IJssel van Arnhem tot Ketelmeer
  • Twentekanaal van Zutphen tot Enschede
  • Twentekanaal Zijtak Almelo
  • Apeldoorns kanaal
  • Zwolle – IJsselkanaal
  • Zwarte Water
  • Meppelerdiep
  • Kattendiep
  • Keteldiep


  Het onderhoud van het areaal omvat onder meer het op diepte houden van de vaargeul, het preventief onderhoud van installaties en onderhoud van oevervegetatie. Onder het onderhoudscontract vallen onder meer de sluizencomplexen van Eefde, Delden, Hengelo, Meppelerdiep en Spoolder en het gemaal Zedemuden.
   

  Naast het regulier Meerjarig Onderhoud omvat het contract een aantal voorgeschreven en optionele actviteiten.

  • in- en aflaatwerken
  • upgrade Oevers en kribben
  • upgrade 22 bruggen
  • achterstallig baggerwerk
  • schouwpaden
  • sanering Beneden IJssel

   

  Het primaire doel van dit project is het in stand houden van de infrastructuur. Het uitvoeren van onderhoud is noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen, de vrije doorstroming van het water te behouden en de zichtlijnen voor de scheepvaart vrij te houden.