• Dijkverbetering Twentekanaal

 • Kust- & oeverwerken

  Van den Herik - Sliedrecht heeft opdracht gekregen voor de uitvoering van het project "Dijkverbetering Twentekanaal".

  Dit project bestaat uit vier deellocaties, allen gelegen tussen sluis Eefde en de zwaaikom met de IJssel (primaire waterkering). Eén locatie ligt ten noorden van het Twentekanaal en drie locaties ten zuiden van het Twentekanaal.

   

  Op alle vier de locaties is sprake van een pipingprobleem dat met behulp van verschillende oplossingen wordt verholpen. Op de locatie aan de noordzijde wordt de innovatieve maatregel Verticaal Zanddicht Geotextiel toegepast.

  Op de overige locaties wordt een conventionele oplossing toegepast; ten zuiden van het Twentekanaal wordt op twee locaties een extra berm gerealiseerd en bij de andere locatie wordt in een sloot een filterconstructie aangebracht.

   

  Naar verwachting zijn de werkzaamheden medio juni 2019 gereed.