• Overnachtingsplaatsen Merwede vluchthaven Gorinchem

 • Kust- & oeverwerken

  Van den Herik - Sliedrecht heeft, in combinatie met Strukton Civiel West, de opdracht gekregen voor het uitvoeren van het project "Overnachtingsplaatsen Merwede Vluchthaven Gorinchem".

  Het project betreft het ontwerpen en realiseren van nieuwe overnachtingsplaatsen in de vluchthaven van Gorinchem (monding Merwedekanaal).

  De volgende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd:

   

  Afmeervoorziening west:
  Het aanbrengen van verankerde damwand en een deksloof. Achter de damwand dient een kadeweg te worden gerealiseerd.
  Verder wordt hier een oever- en bodembescherming langs de primaire kering aangebracht.

  Afmeervoorziening oost:
  Het verwijderen van een aantal meerpalen en plaatsen van nieuwe meerpalen. Verder wordt een drijvende steiger met een ponton en een loopbrug aangebracht.
  Naast bovengenoemde werkzaamheden wordt er ook ca. 60.000 m3 gebaggerd.

   

  Voorafgaande aan de werkzaamheden dient een waterbodemonderzoek te worden verricht en zal opsporing van Conventionele Explosieven uitgevoerd moeten worden.