• Bescherming gaszinkers Oude Maas

 • Kust- & oeverwerken

  In 2013 heeft Van den Herik werkzaamheden uitgevoerd ter bescherming van de gaszinkers in de Oude Maas.

   

  Ten noorden van de Spijkernisserbrug kruisen 2 gaszinkers de Oude Maas. Deze leidingen liggen ca. 50 m. uit elkaar. De dekking op beide leidingen is niet overal voldoende en de minimum dekking diende te worden vergroot door middel van het aanbrengen van beschermingsbermen. De aan te brengen dekking en beschermingsbermen zijn gereraliseerd door op de plekken waar de minimum dekking niet aanwezig was een basislaag van stortsteen 5-40kg aan te brengen met een dikte van 0,5m en een breedte van 10m. De beschermingsberm is hierna aangebracht met een variabele dikte tot 1,5m en een breedte van 5m.

   

  De uitdaging in dit project lag in het uitvoeren van de werkzaamheden bij de minste stroming.