• Aanleg natuurvriendelijke oevers Nassauhaven Rotterdam

 • Baggeren & Suppleties

  In opdracht van de Gemeente Rotterdam werkt Van den Herik in de Nassauhaven Rotterdam. De Nassauhaven krijgt een nieuwe bestemming en wordt gereed gemaakt als locatie voor drijvende woningen (project Havenloft).

   

  Om de Nassauhaven hiervoor geschikt te maken worden baggerwerkzaamheden verricht en natuurvriendelijke oevers aangelegd.

   

  Door de aanleg van een natuurvriendelijke oever ontstaat meer diversiteit in de visstand en de vegetatie in het havenbekken. Dit bevordert de kwaliteit van het water.

   

  Naar verwachting worden de werkzaamheden eind april 2018 afgerond.