• Baggeren diverse havenbekkens in de binnenstad van Rotterdam

 • Baggeren & Suppleties

  Van den Herik Kust & Oeverwerken heeft het project "Baggeren diverse havenbekkens in de binnenstad van Rotterdam" uitgevoerd.

   

  Het werk omvatte het baggeren van de havens: Leuvehaven, Rederijhaven, Bierhaven, Scheepmakershaven, Wijnhaven, Oude Haven, Haringvliet, Boerengat en Buizengat. In totaal ca. 66.588 m3. De gebaggerde specie is afgevoerd naar het depot Plas van Heenvliet. Naast de baggerwerkzaamheden zijn 4 loopsteigers, inclusief meerpalen, in het Boerengat verwijderd.

   

  Het werk is in goede orde opgeleverd. De waterkwaliteit is verbeterd en de havenbodems zijn 'schoon'.