• Baggeren Het Plaatje Sliedrecht

 • Baggeren & Suppleties

  Van den Herik Sliedrecht voert het project 'Baggerwerkzaamheden Het Plaatje Sliedrecht' uit. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van ROM-D.

   

   

  Het project omvat het baggeren van ongeveer 87.500 m3 van de haven bij Het Plaatje en vinden plaats in kader van de herontwikkeling van dit gebied. In dit gebied vestigt zich in de toekomst Scheepswerf Boer. Om deze reden wordt de toegang naar de werf op diepte gebracht, zodat toekomstige schepen de werf kunnen bereiken. Daarnaast brengen wij ongeveer 800 m2 bodembescherming aan op de havenbodem. Dit is een preventiemaatregel om te voorkomen dat de havenbodem door de schroefstraalbelasting van de schepen wordt aangetast. 

   

  Opsporen Conventionele Explosieven

  Het projectgebied is gedeeltelijk aangemerkt als verdacht gebied op de aanwezigheid van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog (bombardement 8 juli 1940). Om deze reden worden de baggerwerkzaamheden deels onder beveiligde omstandigheden uitgevoerd, conform de daarvoor geldende richtlijnen, en is daarmee de veiligheid gewaarborgd. 

   

  Herontwikkeling Het Plaatje

  Het Plaatje is gelegen in Sliedrecht, tussen de Moerdijk en de Merwede. Het terrein wordt herontwikkeld en geschikt gemaakt voor hoogwaardige maritieme bedrijvigheid. De totale herontwikkeling omvat vier onderdelen: het aanbrengen van een nieuwe kadewand, de aanleg van een rotonde/toegang tot het terrein, het op diepte brengen van de haven en het 'woonrijp' maken van het terrein. 

   

  Naar verwachting zijn de baggerwerkzaamheden medio december afgerond.