• OCE baggeren Vinkbrug Leiden

 • OCE

  In opdracht van de Gemeente Leiden hebben wij het project “NGE Baggeren Vinkbrug Leiden” uitgevoerd. 

   

  Het project omvatte het baggeren van de watergang tot de vaarwegdiepte en het tot 1 m daaronder vrijgeven van het projectgebied op explosieven. Zo kan er in de toekomst veilig onderhoud uitgevoerd worden. Het baggeren is nodig om de vaarweg op de juiste diepte te houden voor het scheepvaartverkeer. De te baggeren slib is laagsgewijs onderzocht op aanwezigheid van explosieven. Een duikploeg detecteerde en gaf locaties vrij waarna het slib gebaggerd is. Op deze manier zijn er geen risico’s op het beroeren of ontgraven van een CE (Conventioneel Explosief).

   

  Uit historisch onderzoek is gebleken dat de locatie verdacht is op de aanwezigheid van munitie. Tijdens eerdere baggerwerkzaamheden zijn op de bodem in de Oude Rijn rondom de Vinkbrug twee vliegtuigbommen aangetroffen. De werkzaamheden zijn zodanig voorbereid dat de werkzaamheden onder beveiligde omstandigheden zijn uitgevoerd en de veiligheid gewaarborgd is gebleven.

   

  De werkzaamheden zijn eind april 2017 afgerond. 

   

  Foto banner: archiefbeeld explosief