• Seafloor ferrous anomaly investigation and UXO removal Luchterduinen

 • OCE

  In april en augustus 2014 heeft Van den Herik Kust & Oeverwerken namens Clusius CV (Eneco en Mitsubishi) opdracht gekregen voor het vrijmaken van een kabeltracé en het windmolenpark Luchterduinen van mogelijke explosieven en andere grote objecten.

   

  Het gebied is deels gesitueerd in de Nederlandse territoriale wateren en deels in de Nederlandse Exclusieve Economische Zone in de Noordzee, bekend als de Q10. De aanlanding van de kabel vindt plaats op het strand van Noordwijk aan Zee.

   

  In dit gebied is de Nederlandse ARBO wetgeving van toepassing welke verplicht te handelen in overeenstemming met de WSCS-OCE om het risico van het treffen van UXO's tot een niveau "zo laag als redelijkerwijs" mogelijk te brengen.

   

  In het diepere water is er gewerkt met een ROV vanaf het schip de "VOS Satisfaction", hierbij zijn twee UXO gevonden. Bij de waterdiepte van minder dan 10 m. heeft Van den Herik het kraanschip "Prins 4" ingezet met een team van OCE specialisten en een OCE duikteam. Door dit duikteam is een Cathy-mine aangetroffen.

  Er zijn in totaal drie objecten geïdentificeerd als een UXO en zij zijn allen gemeld aan de kustwacht. Deze explosieven zijn door de EOD verwijderd en vernietigd.

   

  Saricon B.V. heeft voor dit project het historisch vooronderzoek en een Project Risico Analyse uitgevoerd. Daarnaast hebben zij geadviseerd op welke wijze het project uitgevoerd moest worden.