• OCE Waterfront Harderwijk

 • OCE

  Van den Herik heeft OCE werkzaamheden te Harderwijk uitgevoerd.

   

  De gemeente Harderwijk is bezig met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Waterfront. Na verschillende onderzoeken is geconcludeerd dat een deel van de werkzaamheden uitgevoerd worden in op conventionele explosieven (CE) verdachte gebieden. In de land- en waterbodem kunnen raketten en afwerpmunitie aangetroffen worden.

   

  De huidige inrichting van de havengebieden rond de Vissershaven en de Lelyhaven maakt grotendeels plaats voor nieuwbouwwoningen en winkels. Er komt een boulevard en ruimte voor jachthavens.

   

  Van den Herik Sliedrecht heeft een projectplan WSCS-OCE opgesteld voor het gebied met daarin de uit te voeren opsporingsmethoden. In mei 2014 is gestart met een computerondersteunende oppervlaktedetectie van een deel van de reeds vrijgemaakte landbodem en met de oppervlaktedetectie van de waterbodem. Ook zijn er boringen en sonderingen voor grond- en milieuonderzoek begeleid.

  Na uitvoering van de detectie is bekeken welke vervolgwerkzaamheden er uitgevoerd moesten worden. Dit kan zijn benaderingen van mogelijke CE, laagsgewijze ontgraving van met metaal verstoorde gebieden of bijvoorbeeld dieptedetectie op plaatsen waar heipalen geplaatst worden.