• Van-den-Herik-Maas

    Voor een kwalitatief leefgebied

  • Van-den-Herik-Maas
Werken aan natuurherstel is ons op het lijf geschreven

Bouwen met natuur

In een wereld waarin het belang van de natuur meer en meer voorop komt te staan draagt Van den Herik zijn steentje bij. Dit doen wij door het uitvoeren van projecten die gericht zijn op een verbetering van de natuur in combinatie met waterveiligheid.

Bij al onze projecten dienen wij het economisch belang met een duidelijke focus op duurzaamheid. Dit doen wij door het waar mogelijk recyclen van materialen en het reduceren van de CO₂-uitstoot. Lees hier meer over hoe wij met duurzaamheid omgaan en onze CO₂-prestatieladder.
 
De activiteiten voor natuurontwikkeling omvatten het aanleggen van:
• Nevengeulen
• Vooroeververdedigingen
• Natuurvriendelijke oevers
• Natuureilanden