• Van-den-Herik-OCE-peilen

    Innovatief en efficiënt detecteren

  • Van-den-Herik-OCE-peilen
Wij detecteren en identificeren van groot tot klein

Detectie en benaderen

U wilt misschien gaan bouwen of andere werkzaamheden uitvoeren en nu blijkt het gebied verdacht te zijn op aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten. Detectie is noodzakelijk om de ligging van de mogelijke objecten te bepalen. Het in kaart hebben van hetgeen zich in de bodem bevindt is cruciaal voor uw uit te voeren project en kan invloed hebben op de planning. 

 

 

Detectie is mogelijk op land en water. De omgeving, bodemstructuur, waterdiepte en diepteligging zijn maatgevend voor de methode van detectie. Er is niet altijd veel ruimte beschikbaar, misschien staat er een woning op de plek van een explosief of loopt er een spoorlijn. Ook dan is detectie mogelijk.

 

 

 

Onze methoden:
• Oppervlaktedetectie voor grote en kleine gebieden
• Dieptedetectie met drukstelling. Op het water tot wel 16 m. diep mogelijk.
UXOscope detectie voor onder gebouwen, vliegvelden, (spoor)wegen, waterwegen e.d.

 

Benaderen en veiligstellen

Gedetecteerde objecten worden zorgvuldig benaderd en indien mogelijk direct verwijderd en veilig gesteld in een speciale unit. Soms kan een object niet verplaatst worden, door complexe ligging of risico op detonatie. Het team, onder leiding van een Senior Deskundige-OOO neemt dan direct noodzakelijke maatregelen om de omgeving veilig te houden.
Bij het baggeren zijn er scheidingsmethodes, waarbij alle objecten gescheiden worden van de grond/specie. Dit kan nodig zijn, wanneer de exacte locatie van een object niet te bepalen is.

 


Explosief gevonden?
Wanneer ontplofbare oorlogsresten gevonden en geïdentificeerd zijn, worden deze overgedragen aan de EODD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie). De EODD is in Nederland verantwoordelijk voor het ruimen/vernietigen van dergelijke objecten.