• OCE werkzaamheden Natuurvriendelijke oevers Maas, 2e tranche

 • OCE

  Op het project 'Natuurvriendelijke oevers Maas, 2e tranche', voerde Van den Herik in opdracht van de Combinatie Beluga OCE werkzaamheden uit.

   

  Het project 'Natuurvriendelijke oevers Maas' omvatte in hoofdlijnen het aantrekkelijk maken van de oevers en uiterwaarden voor planten en dieren, een beter leefgebied voor planten, dieren en ander waterleven creëren, en het verhogen van de hoogwaterveiligheid doordat de rivier weer meer ruimte heeft.
   

  Uit vooronderzoek en projectgebonden risico analyse is het gebied wat de Combinatie Beluga in uitvoering heeft verdacht verklaard op NGE's (Niet Gesprongen Explosieven). Aan de hand van het WSCS-OCE projectplan is er computerondersteunende oppervlaktedetectie uitgevoerd. De gedetecteerde objecten worden benaderd en verstoorde gebieden worden laagsgewijs ontgraven.

   

  Er is onder meer gevonden:

  • 25 ponder rookgranaat
  • Duitse hand geweergranaat 30
  • Amerikaanse MK2 granaat
  • Duitse steelhandgranaat