• Verruiming vaargeul Eemshaven-Noordzee/MKD

 • Baggeren & Suppleties

  Van den Herik Kust & Oeverwerken werkte aan de verruiming van de vaarweg Eemshaven-Noordzee en de aanleg van het Vogelbroedeiland Eemshaven en Marconi Kwelderlandschap Delfzijl. 

   

  In mei 2016 heeft Van den Herik het werk 'verruiming vaargeul Eemshaven-Noordzee / Marconi Kwelder Landschap Delfzijl (perceel 3)' aangenomen. Het werk, in opdracht van Rijkswaterstaat PPO, omvatte de verruiming van ca. 42 km vaarweg tussen de Eemshaven en de Noordzee, de aanleg van een vogelbroedeiland ter hoogte van Nieuwstad en een kwelderlandschap in Delfzijl. Door het verruimen van de vaargeul is de bereikbaarheid van de Eemshaven verbeterd en het heeft de verdere ontwikkeling van de Eemshaven als energiehaven mogelijk gemaakt.

   

  Duurzame omgang met materiaal

   

  Het vrijkomende bodemmateriaal is deels hoogwaardig hergebruikt. Zo is een gedeelte gebruikt voor de aanleg van het vogelbroedeiland nabij de Eemshaven. Een ander deel is gebruikt voor het kwelderlandschap nabij Delfzijl. Ter bescherming van dit kwelderlandschap legden we een breukstenen dam en oever aan over een lengte van ca. 2 km. Ook gebruikten we een deel van het zand voor nabijgelegen projecten: 'Strandsuppletie Borkum', 'afdekken kabel NorNED en 'Sand Dumping Services NGT'. Zo is vrijgekomen zand vanuit de vaarwegverruiming direct toegepast om de kust bij Borkum te versterken en voor het onderhoud aan nabijgelegen kabels en leidingen.
  Het resterende materiaal pasten we toe op een drietal verspreidingslocaties (P0, P1 en P3).

   

  Vogelbroedeiland

   

  In april 2017 is Van den Herik begonnen met het aanbrengen van het grondlichaam voor het Vogelbroedeiland Eemshaven. Medio juli 2017 is verder gegaan met het aanbrengen van een stortstenen bekleding aan de buitenzijde van het eiland. Nu het eiland gerealiseerd is, is deze geschikt als broedlocatie voor pionierbroedvogels (visdieven, noordse sternen en bontbekplevieren). 

   

  Marconi kwelderlandschap

   

  In Delfzijl is Van den Herik in juni 2017 begonnen met het oppersen van zand voor de realisatie van het Marconi Kwelderlandschap. Begin 2018 zijn ook deze werkzaamheden afgerond. Dit kwelderlandschap, met een totale oppervlakte van ongeveer 50 ha, heeft na realisatie een ecologische en recreatieve functie. 

  Eerste contouren kwelderlandschap

   

  Kwelderlandschap gereed

   

  Niveau 5 op de CO₂-prestatieladder

  Het project was een niveau 5 project op de CO₂-prestatieladder. Een groot deel van het baggerwerk is verricht met de innovatieve T.S.H.D. Charlock. Deze nieuwbouw 'clean ship' gecertificeerde hopper is in 2016 in de vaart genomen en direct gestart op een onderwatersuppletie te Bloemendaal-Zandvoort. De vaarwegverruiming van de Eemsgeul is het 2e project van dit schip.

   

  Meer informatie

  Meer informatie over het project vind je op de website van Rijkswaterstaat.

   

  Foto en infographic: Rijkswaterstaat (https://beeldbank.rws.nl