• Strandsuppletie Borkum, Duitsland

 • Baggeren & Suppleties

  In opdracht van de Wasserstraßen- und Schiffahrtsamt Emden voeren wij een strandsuppletie uit voor de kust van Borkum, Duitsland. 

   

  De strandsuppletie is nodig om de kust te versterken. Het eiland Borkum kent een aantal plekken waar bij hoog water geen strand meer is en het zeewater tot aan de promenade reikt. Na uitvoering van de werkzaamheden heeft Borkum over een breedte van 1500 m weer een strand. Hiermee is de kustlijn weer versterkt en het achterland beschermd tegen het zeewater. 

   

  Duurzaam

  De innovatieve TSHD Charlock zuigt in de vaargeul zand op, welke via een leiding het strand opgespoten wordt. Daar wordt het zand verder verspreid. In totaal wordt er ca. 430.000 kuub zand aangebracht.

  Het zand komt rechtstreeks vanuit een ander project van van den Herik Sliedrecht, de Verruiming Vaargeul Eemshaven-Noordzee. Goede zorg voor het milieu en een duurzame omgang met materialen spelen een leidende rol binnen onze organisatie. Waar mogelijk worden materialen hergebruikt. In dit geval gebruiken wij het vrijgekomen zand uit de vaargeulverruiming direct om de kust van Borkum te versterken!